Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

  L. D. h. 1705/9

Dozwola się by na podstawie

 

1. Kontraktu kupna sprzedaży z daty Borynia, dnia 29. listopada 1909 lrep. 6787 z ciała hip. lwh. 4 księgi grt. gm. kat.: Komarniki stanowiącego własność Mateusza Wysoczanskiego Jankowicza syna Józefa, Sabiny 1 śl. Wysoczanskiej Jankowicz 2 śl. Ilnickiej Rybczyc z Jaworskich Julii z Sozanskich Woronów Wysoczanskich Jankowicz i Jurka Ilnickiego Rybczyc odpisano parcele grunt: 1 kat: 422/1 dla takowych nowe ciało hip. lwh. 1631 w tej samej księdzie gruntowej utworzono, a po przenisieniu doń wpisów z karty o prawo własności do tego nowego ciała hipotecznego na rzecz Kaplicy filialnej w Komarnikach rz. kat: Parafii w Turce zaintabulowano.

2. Na podstawie umowy z daty Borynia dnia 27. listopada 1909 lrep. 6736 wraz z szkicem geometrycznym z daty Borynia dnia 11. listopada 1909 l. 74/9 na uwidocznienia na karcie A. wyk. l. 49 gminy Komarniki podziału tych parcel bud: 48 i grunt: 428 i 434/4 na parcele bud: 1kat: 48/1 i 48/2 i grunt: 1kat: 421/1 i 421/2 434/4 i 434/6 a po odpisaniu tych parcel z tegoż ciała hipot.: i pgr. 1kt. 427 dla parcel bud: 1kat: 48/1 i grunt: 1 kat: 427, 421/1 i 434/4 jedno, a l. 1632 , 1626 dla parcel bud: 1k. 48/2 i grunt: 1kat: 421/2 i 436/6 gr drugie osobne ciało hipoteczne w tejże księdze gr. utworzono i prawo własności do ciała hipot: lwh. z parcel bud: 1 kat: 48/1 i gr. 421/1 434/4 i 427 skladać się mającego tudzież do 5/24 części i 5/96 części ciała hipot: lwh. 5 tejże gminy dotąd Mateusza Wysoczanskiego Jankowicz syna Józefa i Julii z Sozańskich Woronów Wysoczańskiej Jankowicz własnych na rzecz Anny z Matkowskich Mikłasiewiczów Mikłasiewicz Matkowskiej żony Mikołaja, zaś prawo własności do nowego ciała hipot: lwh. z parcel bud: 1k. 48/2 i grunt: 421/2 i 434/6 powstać mającego na rzecz Sabiny z Jaworskich 1 śl. Wysoczańskiej Jankowicz 2 śl. Ilnickiej Rybczyc w 4/9 częściach, w Jurka Ilnickiego Rybczyc Marysyn w 5/9 częściach zaintabulowano, a następnie potem jednak wydzieleniu wpisana w stanie biernym 5/42 i 5/48 części lwh. 4 gm. Komarniki prawa zastawu dla ewikcyi 300 K. w myśl ustępu V i VIII powołanego kontraktu na rzecz Anny z Mikłasiewiczów Matkowskich Mikłasiewicz żony Mikołaja.

 

O tem się zawiadamia:

 

 1. Annę z Mikłasiewiczów Matkowskich Mikłasiewicz Matkowskich żona Mikołaja przy zwrocie zaklauzuowanego kontraktu lrep. 6786

 2. c. k. Urząd ewidencyjny w Boryni

 3. c. k. Urząd podatkowy w Boryni z tem, że odpisy kontraktów powołanych dołączony do niniejszego podania udziela się po 1/. i 2/.

 4. Ks. Ignacego Kułakowskiego przy zwrocie kontraktu lrep. 6787 zaklauzowanego

 5. Mateusza Wysoczańskiego Jankowicza syna Józefa,

 6. Sabiny z Jaworskich 1 śl. Wysoczańskiej 2 śl. Ilnickiej Rybczyc

 7. Julii z Sozańskich Woronów Wysoczańskiej Jankowicz 2śl. Ilnickiej z Rybczyc

 8. Julii z Sozańskich Woronów Wysoczańskiej Jankowicz

 9. Jurka Ilnickiego Rybczyc Marysyn

Należytość intabulacyjna w markach na 2 K. pod 1/.

c. k. Sąd powiatowy odział V.

Borynia, dnia 10 grudnia 1909.

 

 

Дозволяється на підставі:

 1. Контракту купівлі-продажу датованого 29 листопада 1909 р. у с. Бориня, реєстраційний номер 6787 з іпотечної одиниці пор. ном. іпотечний 4 грунтової книги католицької громади в Комарниках, що становить власність Матвія Височанського Янковича, сина Йосипа, Сабіни, в першому шлюбі – Височанська Янкович, в другому шлюбі – Ільницька Рибчич, дівоче Яворська, Юлії з Созанських ВоронівВисочанська Янкович і Юрка Ільницького подаровано грунтову земельну ділянку 1-ї категорії 422/1 для якої утворено нову іпотечну одиницю (пор. ном. іпотечний 1631) у цій самій грунтовій книзі, а після перенесення записів до цієї нової іпотечної одиниці з свідоцтва про право власності на користь римо-католицької каплиці у Комарниках, дочірньої парафії в Турці внесено в акти.

 2. На підставі угоди датованої 27 листопада 1909 р. у с. Борині, реєстраційний номер 6736 разом із земельним планом датованим 11 листопада 1909 р. у с. Бориня, № 74/9 для зображення на карті А № 49 громади Комарники поділу земельної ділянки під будову № 48 і грунтових земельних ділянок 428, 434/4 на земельні ділянки під будову 1 категорії – 48/1 і 48/2 і грунтових 1 категорії 421/1 і 421/2 434/4 і 434/6 а після запису цих земельних ділянок з цієї іпотечної одиниці і зем. грун. 1-ї категорії 427 для зем. ділянок під будову 1 кат. 48/1 і грунтових 1 кат. 427, 421/1 і 434/4 в одне, №№ 1632, 1626 для зем. ділянок 1 кат. під будову 48/2 і грунт. 1 кат. 421/2 434/6 в іншу іпотечну одиницю у тій самій грунтовій книзі утворене і право власності до іпотечного тіла поряд. іпот. ном. з земельних ділянок під будову 1 кат. 48/1 і грунтових 1 кат. 421/1 434/4 і 427 яке має складатися з 5/24 і 5/96 частин іпотечної одиниці пор. іпот. номер 5 цієї ж громади, які були власністю Матея Височанського Янковича сина Йосипа і Юлії з Созанських Воронів Височанської Янкович на користь Анни з Матковських Миклашевичів Міклашевич Матковська дружина Миколи, тепер право власності до нової іпотечної одиниці ном. пор. іпот. з земельних ділянок під будову 1 кат. 48/2 і грунт. 421/2 і 434/6 має створитися на користь Сабіни з Яворських, у першому шлюбі – Височанська Янкович, у другому шлюбі – Ільницька Рибчич з 4/9 частин, а Юрка Ільницького з 5/9 частин зареєстровано, і далі після виділення вписана у пасивному стані 5/42 і 5/48 частин ном. пор. іпот. 4 громади в Комарниках у заставу під заклад 300 К в рахунок ViVIII згаданого контракту на користь Анни з Миклашевичів Матковських - Миклашевич Матковська, дружину Миколи.

 3. Про що повідомляємо:

 1. Анну з Миклашевичів Матковських - Миклашевич Матковську, дружину Миколи після повернення обумовленого контракту під реєстраційним № 6786.

 2. Цісарсько-королівський обліковий уряд.

 3. Цісарсько-королівський податковий уряд в Борині з тим, щоб копії згаданих контрактів додані до теперішнього подання надані по 1/. і 2/.

 4. Св. Ігнатія Кулаківського після повернення обумовленого контракту під реєстраційним № 6787.

 5. Матвія Височанського Янковича - сина Йосипа.

 6. Сабіни з Яворських у 1-му шлюбі – Височанська Янкович, у 2-му шлюбі – Ільницька Рибчич.

 7. Юлії з Созанських Воронів - Височанської Янкович.

 8. Юрка Ільницького Рибчич Марисин.

_____________________________________________

Дозвіл дарування Матвієм Височанським-Янковичем (прадід автора проекту сайту) земельної ділянки під римо-католицьку каплицю в с.Комарники в 1909 році.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.