Matkowski. (taf. 201).

Familie der Wojewodschaft Reussen, wo sie im J. 1697 zuerst genannt wird. Sie führt in ihren einzelnen Zweigen folgende Beinamen: Bardziejowicz, Blisiewicz, Boguszewicz, Budzewicz, Budziewicz, Czuczepkowicz, Fedaszkowicz, Hahułowicz, Horyzdrowicz, Hryniewicz, Kapryjowicz, Kobylniewicz, Konturowicz, Skibanowicz, Matyszewicz, Mikłaszewicz, Szypowicz, Wiazulicz, Zajączkowicz.

Von 1782 bis 1856 wurden nicht weniger als Mitglieder dieses Geschlechtes in die Matrikel von Galizen eingetragen.

Wappen: Sas.

Матківські (таб.201).

Дворянський рід Руського воєводства, який став відомий у 1697 року. Він мав у своїх окремих гілках наступні придомки: Бардзійович, Блісевич, Богушович, Будзевич, Будзієвич, Чучепкович, Федашкович, Гагулович, Гориздрович, Гриневич, Каприйович, Кобильневич, Контурович, Скібанович, Матишевич, Миклашевич, Шипович, В’язулич, Заячкович.

З 1782 по 1856 рр. більше не було записаних членів у Галицьку дворянську метрику.

Герб: САС.

Джерело: Siebmacher I. Das grose u. Allgemieni Wappenbuch, IV. Der Adel von Galisien, Lodomerien u. Bukowina. Nurnberg 1905.