Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Яворський Матвій (1885-1937?), історик, політ. діяч родом з с. Корчмина в Галичині. Вивчав право у Львівському й Віденському ун-тах, за першої світової війни був старшиною австр. армії, згодом сотником УГА, 1919 лишився в Києві, згодом перейшов до Харкова, де 1920 вступив до КП ( б ) У і став офіц. історіографом марксистської іст. школи, протегованої сов. владою. У 1920-их рр. у Харкові Я. деякий час завідував Управлінням Укрнауки, згодом очолював Іст. Відділ Укр. Ін-ту Марксизму, а деякий час весь Ін-т, співпрацював з М. Скрипником. Рівночасно викладав історію України у вузах Харкова. 1929 Я. обрано д. чл. ВУАН. Відтоді він працював у Києві, бувши чл. президії I Відділу (Іст – філол.) ВУАН, його секретарем і фактичним керівником , бо гол. цього відділу Д. Багалій перебував у Харкові. Але вже 1929 його оскаржено в “націолістичному ухилі“ й усунено з Іст. Відділу Ін-ту Марксизму, у лютому 1930 виключено з партії й зі складу ВУАН. Незабаром заарештовано і 1931 заслано на Соловецькі о., де він, за офіц. даними, 1937 помер. 
Я. першй укр. історик, що пробував укладати історію України за “марксистсько - матеріялістичним законом“. Без відповідної фахової практики й достатньої документації його твори позначені ідеологічними маніпуляціями іст. фактів. Серед творів Я. відомі насамперед популярні пвдручники : “Нарис історії України“, т. І (до кін. лит. доби, 1923), т. ІІ (до упадку Гетьманщини, 1924); “Коротка історія України“ (1927), що охоплювала події до 1920; “Історія України в стислому нарисі“ (три вид. 1928-29). Згідно з ідеологічним унапрямленням, Я. опрацював розвідки про рев. рухи на Україні: “История революционного движения на Украине (1922), “Революція на Україні в її головніших етапах“ (1923), “Нариси з історії революційної боротьби на Україні“ (т. І 1927, т. ІІ, ч. 1 1928),

Україна в епоху капіталізму“ (т. І – ІІІ, 1924 – 25). Крім того, Я. був автором низки ст. у спеціялізованих зб. і ж .: “К истории КП ( б ) У“ ( Октябрская революция. Первое пятилетие, 1922), “Емський акт 1876 р.“ (“Прапор марксизму”, І, 1927), “Проблема укр. нац.-дем. Революції у 1917 р., її історичні основи та її рухові сили“ (“Червоний шлях“, ч. 2, 4, 1927), “Сучасні течії серед укр. історіографії“ (зб. “Криза сучасної буржуазної науки та марксизм“, 1929), “Провідні думки в розвиткові іст. науки“ (“Прапор марксизму“, І, 1929), “Современные антимарксистские течения в укр. исторической науке“ (“Труды первой всесоюзной крнференции историков – марксистов, 28. 12. 1928 – 4. 1. 1929“ т. І, 1930), “Das Ergebnis der ukrainischen Geschichtsforschung in den Jahren 1917 – 1927“ (“Osteuropaische Forschungen“, VI, 1929). В Австралії перевидано “Нарис історії України“, т. І – ІІ (Аделаїда, 1986).

Праці Я. були гостро критиковані в укр. нац. історіографії за тенденційність і нефаховість ( Д. Багалій , Д. Дорошенко, І. Крип”якевич, О. Оглоблин ), а з 1929 також сов. історіографією, яка “яворщиною“ прозвала “націоналістичний ухил“ в історії. Я. обвинувачено в ідеологічних помилках: “перебільшені місця нац. питання в рев. боротьбі, ідеалізації дрібнобуржуазних націоналістичних партій“ та трактуванні укр. революції не як частини рос., а окремого витвору укр. іст. процесу.

Література: Багалій Д. Перша спроба начерку історії України на тлі іст. матеріялізму. “Червоний шлях“, 9, 1923; Скрипник М. Помилка та виправлення академика М. Яворського. “Більшовик України“, 2, 1930; Підгайний С. Академік Матвій Яворський. В “Укр. інтелігенція на Соловках“. 1947; Mace J. Е. MatviiYavorskyi and the Vicissitudes of Interpreting of Past. Communism and the Dilemmasof National Communism in Soviet Ukraine, 1918 – 1933“ Кембрідж, 1983.

А. Жуковський

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.