Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish
E l n i t s k i
Michael Joseph Elnitsky Михайло Йосиф Ільницький
Killed in action IWW 1944 вбитий в боях в 1944
Carl Gloucesten New Britain Карл Глоустен Нова Британія
Buried in Manila Phillipine Island Похований в манілі на філіппінських островах
Dr. Oleh Ilnitsky Олег Ільницький
University of Alberta Canada Університет Альберта, Канада
Many Elnitski buried in St.Mary Greek-Catholic Cemetry Fox Chase Philadelphia Багато Ільницьких Поховано на греко-католицькому кладовищі святої Марії у Фокс Чейз Філадельфія.
***************************************************************
Roman & Nina Elnytsky Роман і Ніна Ільницькі
Member Uk. Museum N.Y члени українського музею в Нью-Йорку
The Ilnitski Seattle Wash Ільницькі в Сіетлі (штат Вашингтон)
Writer’s wife’s mother мама дружини письменника
Birthright Katherine Elnitsky з дому Катерина Ільницька
Monessen PA others Монесен в штаті Пенсильванія інші
Still live there все ще живуть там
 
 
 
 Dad’s father ???
Eustachy -- (Stanly) Wysochansky
Petrushewitch
Mom – Mary Ilnitska
Father of Eustachy, our great grandfather was named Stefan
About great grandfather Onufry in mom’s side –
He was 77 when he died. Ma was 12 years old at the time – so ma was born in 77yr-12 yr = 65 yr 1891-65=1826 That’s when he was born Onufry.
*****************************************************
Батько тата Евстахій (Стенлі) Височанський Петрушевич
Мама – Мері Ільницька
Батько Евстахія, наш прадідусь називався Стефан
Про нашого прадідуся Онуфрія з маминої сторони – йому було 77 років коли він помер. Мамі було 12 років в той час. Отже 77-12= 65 років. Мама народилася в 1891-65 ==1826 . Це тоді, коли народився ОнуфрійGrandparents of ma on her mother’s (Domicilia) side -
(1826) Onufry Komarnitsky Drudz
Anastasia Yaworsky (related to Romanowitch)
Frandparents of Ma on her Father’s side ---
Joseph (??????) Wysochansky
Anna (Anastasia) Ilnitsky Zenkowitch
Our great grandparents
****************************************************
Мамині дідусь і бабуся з маминої сторони –
(1826) Онуфрій Комарницький Друдзь
Анастасія Яворська (з роду Романович)
Дідіусь і бабуся мами по батьковій лінії
Йосиф Височанський
Анна (Анастасія ) Ільницька Зенкович
наші прадідусь і прабабусяFather Of Theodore (Ma’s father)
was Joseph Wysochansky
his Mother was Anna (Anastasia) Ilnitska
Grandparents of ma on mother’s side
Onufriy Komarnitsky Drudz – born 1826
Wife Anastasiya Yavorsky (related to Romanowitch)
Parent’s of Ma
Their daughter Domicilia married
His Grandma was Magdelene
??? name lost?
Theodore Wysochnsky Dmytrykowish, who was son of Joseph Wysochansky and Anna (Anastasia) Ilnitska Zenkowitch (Gfandparents of ma’s on her father’s side)
****************************************************
Батько Теодори (маминого тата) був Йосиф Височанський
Його мама булла Анна (Анастасія) Ільницька
Дідусь і бабуся мами по маминій лінії
Батьки мами
Онуфрій Комарницький Друдзь народився 1826
Дружина Анастасія Яворська (з роду Романович)
Їхня дочка Доміцілія одружилася
з Теодором Височанським Дмитрикович, який був сином Йосифа Височанського і Анни (Анастасії) Ільницької Зенкович
Його бабуся була Магдалена
??? ім’я втрачене
(Дідусь і бабуся мами по татовій лінії)
 


Here’s what MA told me about her family ancestry^ She remembers her grandfather Onufry Komarnitsky Drudz a soldier tall, curly hair, two medals on his chest (most likely Austrian) on her mother’s side ? Domicilia Komarnitska Druds (???)
Mom’s mother was Anastasiya Yavorsky related to Romanowitch, wife of Onufry.
Mom’s father Theodore Wysochancky Dmytrykowich. His mother was Anastasia ilnitska-Zenkowitch. His grandma Magdalene.
(over)
***************************************************************
Ось, що мама розповідала мені про свій сімейний родовід. Вона пам’ятає свого дідуся Онуфрія Комарницького Друдзя, солдата, високого, з кучерявим волоссям, двома медалями на грудях (найбільш ймовірно австрійськими). З маминої сторони, Доміцілія Комарницька Друдз (???)
Мамина мама була Анастасія Яворська з роду Романович, дружина Онуфрія. Мамин тато Теодор Височанський Дмитрикович. Його Мама була Анастасія Ільницька-Зенкович. ЇЇ бабуся Магдалена
Кінець.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.