Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Грамота Матківським

1676р., квітня 29, Краків № 974

Ян III підтверджує, не наводячи тексту, документ Станіслава Конєцпольського, виданий в Крешові 6 травня 1675р., про згоду Конєцпольського на приєднання церковних грунтів у с. Корениці Перемиської землі (і, особливо, чверті Пруханівського поля) до спадкових грунтів кореницького поповича Івана та його сина Василя. Король звільняє їх від усяких данин і повинностей, а також від постоїв, нічлігів, підвод та інших обов'язків

Мова пол.; 14,6 x 39,3+ 3,9 см. Ініціал О.

I «Jan krol».«Potwierdzenie prawa popowiczom korzenickim».«Malcher Gurowski secretarz jego krolewskiej mosci mp».«Praesentem erectionem libris dominicalibus, pagina 33 ad N 35 sub hodierno dato ingrossatum esse hisce testator. Datum Vientownica, die 25 Februarii 1799.Joannes de Matkowski jus.com. ju[…]» (XVIII).

III «Privilegium praesens productum in commissione s[uae] r [egiae] m [aiestatis] et remissum ad generosum oeconomum generalem pro revisione fundi et approbationem[…] et iniustitiae visum fuerit […]16 Augusti 1676 […] s [uae]r [egiae] m [aiestatis] commissarius mp.»«Productum […] introconten […] porrectum,suspectum et inductum » (XVIII). «Korzenica» (XVIII).

 

Печатка відсутня.

Ф.201.оп.4в,спр.1458.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.