Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Комарницький Івашечкович (Komarnicki Iwaszeczkowicz)

1) Георгій і Йоан.

Стефана і Анни з Комарницьких Павлюковичів (de Komarnickie Pawlukowicze) сини;
2) Михайло, Теодор, Тома, Йоан, Ілля.
Теодора і Маріанни Зембрицької (Zębrycka) сини,
Стефана і Анни з Комарницьких Павлюковичів (de Komarnickie Pawlukowicze) внуки;
3) Йоан.
Михайла і Єви Комарницької Ядчишич ( Komarnicka Jadczyszyczka) син,
Стефана і Анни з Комарницьких Павлюковичів (de Komarnickie Pawlukowicze) внук;
4) Теодор і Йоан.
Михайла і Катерини з Комарницьких Павлюковичів (de Komarnickie Pawlukowicze) сини;
5) Теодор, Олександр, Стефан.
Базилія і Анни Яворської (Jaworska) сини,
Михайла і Катерини з Комарницьких Павлюковичів (de Komarnickie Pawlukowicze) внуки.
Власники часток у с. Комарниках (Komarniki) Самбірського циркулу Перемишльської землі.
Отримали легітимацію спільно з Георгієм, Костянтином Комарницькими Івашечковичами Хромськими; Теодором, Базилієм, Теодором Комарницькими Івашечковичами Стулиписками.
Перемишльський земський суд, 4.10.1782.

Ф. 165, оп. 6а, спр. 26, с. 381 – 385.

Комарницький Івашечкович Стулиписок (Komarnicki Iwazeczkowicz Stulypysek)

1) Теодор.
Георгія і Анни Комарницької Павлюкович (Komarnicka Pawlukowiczowna) син;
2) Базилій і Теодор.
Олександра і Анастасії Комарницької Ядчишич (Komarnicka Jadczyszyczowna) сини,
Георгія і Анни Комарницької Павлюкович (Komarnicka Pawlukowiczowna) внуки.
Власники часток у с. Комарниках (Komarniki) Самбірського циркулу Перемишльської землі.
Отримали легітимацію спільно з Георгієм, Костянтином Комарницькими Івашечковичами Хромськими; Георгієм, Йоаном, Михайлом, Теодором, Томою, Йоаном, Іллею, Йоаном, Теодором, Йоаном, Теодором, Олександром, Стефаном Комарницькими Івашечковичами.
Перемишльський земський суд, 4.10.1782.

Ф. 165, оп. 6а, спр. 26, с. 381 – 385.

Комарницький Івашечкович Хромський (Komarnicki Iwazeczkowicz Chromski)
1) Георгій.
Павла і Анни з Яворських (de Jaworskie) син;
2) Костянин.
Теодора і Пелагії Комарницької Івашечкович (Komarnicka Iwaszeczkowiczowna) син.
Власники часток у с. Комарниках (Komarniki) Самбірського циркулу Перемишльської землі.
Отримали легітимацію спільно з Теодором, Базилієм, Теодором Комарницькими Івашечковичами Стулиписками; Георгієм, Йоаном, Михайлом, Теодором, Томою, Йоаном, Іллею, Йоаном, Теодором, Йоаном, Теодором, Олександром, Стефаном Комарницькими Івашечковичами.
Перемишльський земський суд, 4.10.1782.

Ф. 165, оп. 6а, спр. 26, с. 381 – 385.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.