Красницькі гербу Равич

Красницький був одружений з Папеською, від якої мав сина пробоща Какінського. Якоб Криштов і Мартін в воєводстві Троцькому підписали виборчі листи (елекція) Владислава IV (Несецький). В 1778 році Антоній, скарбник Брезинський. Красницький суддя і посол Серадський в 1782 році згаданий в ратифікації угоди Бендзинської (Красицький).


Красницькі - Думич гербу Сас

Ян, Андрій, Петро, Ян, Теодор, Михайло, Михайло, Ян, Петро і Михайло довели дворянське походження в суді земському Перемишльському в 1782 році, а Адольф внук Михайла вписаний до книг стану рицарського в Галичині в 1878 році.