Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Броніслав Мінкович Височанський

 

 

 

Височанські

 

Родове гніздо і рід

 1380 – 1943

 

 

HIC MORTUOS VOCO,

 HIC MORTUI VIVUNT!

 Львів 1944

ПЕРЕКЛАД З ПОЛЬСЬКОЇ
ЮРІЙ ВАЦИК - 2010 

 Портрет автора

 


Першоджерела і література:

Акти земельні і міські з так званого Архіву Бернардинського у Львові. Томи 1-25, Львів 1868-1935.
Бальзер Освальд. Скартабелят (Skartabelat) в устрої шляхетства польського. Краків 1911.
Бартошевич Юліан. Історія первісна Польщі. Т. 1-4 Краків 1878-1879 (Справи т.3-6).
Барвінський Богдан. Конашевичі на перемишльській землі в XV і XVI ст. Львів 1930. (Записки наукового товариства ім.Шевченка. Т.100).
Бобринський Міхал. Історія Польщі в ескізах. Вид. 4. Варшава – Краків 1927.
Бобринський Міхал. Походження суспільства польського на підставі Хроніки галлів і дипломатів XІІ століття. (Дослідження Академії Мистецтв, відділ історії-філософії. Т.14 Краків 1881).
Бонецький Адам. Гербовник польський. Т.1. Варшава 1899.
Борковський Єжи. Дунін, Вансович, Мечислав Дунін. Виборці королів Владислава ІV, Міхала Корибута, Станіслава Лещинського і перелік прихильників Августа ІІІ. Львів 1910. (Річник Товариства Геральдичного. Т.1).
Чарнецький К. Лодзя. Гербовник польський. Т.1-2. Ґнєжно 1875-1881.
Чоловський Александер. З історій Хмельниччини на Підкарпатті. Львів 1931. (Книга пам’ятна вшанування Владислава Абрахама).
Домбковський Пшемислав. Поділ адміністративний Воєводства Руського і Белзького в XV столітті. Львів 1939. (Пам’ятки історичні Т.5).
Домбковський Пшемислав. Ескізи з життя знаті Саноцької в XV столітті. Львів 1923.
Домбковський Пшемислав. Шляхта малозаможна в Корчині і Крушельниці над Стриєм. Львів 1936. (Схід Т.13).
Грушевський Михайло. Матеріали суспільно-політичних і економічних відносин Західної України. У Львові 1906. (Записки наукового товариства ім.Шевченка. Т.63,64,69).
Яблоновський Александер. Польща XVI століття з географічно -статистичного погляду. Т.7. Землі руські. Русь Червона ч.1,2. Варшава 1902-1903. (Першоджерела історичні. Т.18, ч.1,2).
Лелевел Йоахим. Втрачене громадянство простолюдинів. (Польща середніх віків, тобто історія в народних польських спостереженнях. Т.4. Познань 1851).
Лозинський Владислав. По праву і нелегально. Част.2. Львів 1904. Част.3. Львів 1913. Част.4. Львів 1931.
Лозинський Владислав. Життя польське в давніх віках. Видання 6. Варшава 1937.
Мацейовський Вацлав-Александер. Первісні історії Польщі і Литви. Варшава 1846.
Малецький Антоні. Вчення геральдичне. Т.1,2. Львів 1890.
Малецький Антоні. Внутрішній устрій в первісній Польщі. (Путівник науково‑літературний. Р.3. Львів 1875).
Мірошевський Станіслав. Суть польського герба. Das polnische Wappenwesen (Vierteljahrschrift für Heraldik. Sphragistiku. Genealogie. Berlin 1883. Т.1. S.42-138).
Несецький Каспер. Гербовник польський, виданий Яном Непом. Бобровичем. Ліпськ 1839-1842.
Оригінальні документи з колекції рукописів Краківської Академії Мистецтв. Заклад ім. Оссолінських у Львові, а також з колекції автора.
Петрушевич А.С. Зведений галицько - руський літопис з 1600 по 1700 роки. (Літературний збірник. 1872/3. Львів 1874).
Пекосинський Францішек. Про династійне походження польської шляхти. Краків 1874.
Пекосинський Францішек. Найновіші погляди на утворення польської шляхти в середньовіччі. (Малецький Антоні. Вчення геральдичне. Т.1,2. Львів 1890), (Квартальник історичний. Р.4. Львів 1890 стор.674-730).
Пекосинський Францішек. Польське лицарство середньовіччя. Т.1-3 Краків 1896‑1902.
Почесть шляхти галицької і буковинської. Львів 1857.
Прохаска Антоні. Архівні матеріали вибрані з литовських метрик від 1348 до 1607 року. Львів 1890.
Пульнарович Владислав. Біля джерел Сяну, Стрия і Дністра. Турка н./с. 1929.
Пульнарович Владислав. Лицарство польське. Пшемисль 1937.
Роепель Річард. Історія Польщі. Т.1. Гамбург 1840. Geschichte Polens. Th.1. Hamburg 1840.
Семкович Владислав. Розвиток наук допоміжних історичних в 1886-1936 роках. Львів 1937. (Квартальник історичний Р.51).
Семкович Владислав. Походження шляхетства в Польщі XIV-XVII ст. Львів 1913. Річник Товариства Геральдичного у Львові. Т.3.
Словник географічний королівства польського та інших країв слов’янських, виданий під редакцією Т.Сулімірського, Бр.Хлебовського, Вл.Валевського. Т.1. Варшава 1880. Т.3 – 1882, Т.4 – 1883, Т.6 – 1885, Т.14 – 1895.
Спритковський Іван. Рід і герб Шептицьких. С.1. Львів 1936. (Видання “Богословії” С.23).
Шайноха Кароль.Lehicki початок Польщі. Львів 1858.
Шуйський Юзеф. Історія Польщі докладно описана в дванадцяти книгах. Варшава 1880. Historji Polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście.
Томасівський Стефан. Матеріали до історії Галичини. Т.1. Акти 1648 – 1649. У Львові 1898. (Першоджерела для історії України - Русі. Т.4).
Вежбовський Теодор. Matricularium Regni Poloniae summaria. P.1 (1477-1492), P.2 (1492-1501), P.3 (1501-1506), P.4 (1507-1548), vol.1-4 P.5 (1548-1572), vol.1. Varsoviae 1905-1919.
Виростек Людовік. Рід Драго-Сасів в Угорщині і Русі галицькій. Краків 1932. (Річник польського Товариства Геральдичного. Т.11).
З історії України. Пам’ятна книга вшанування Вл.Антоневича, П.Свенціцького і Т.Рильського. Видано під редакцією В.Липинського. Київ, Краків 1912.
Зерницький-Шеліга Еміліян. Польська шляхта. Т.1-2. Гамбург 1900. Der polnische Adel. Bd.1-2. Hamburg 1900.
Зерницький-Шеліга Еміліян. Польські статутні герби. Гамбург 1904. Der polnischen Stammwappen. Hamburg 1904. 


 

Документи і фотографії
Том І част. І

 

 

Оригінал

Переклад

1. Портрет автора 6 3
2. Карабела Юзефа Пуласького 32 20
3. Візерунок Божої Матері на карабелі Юзефа Пуласького 33 22
4. Карабела Александра Височанського 35 25
5. Вид з Висоцького Верхнього 39 27
6. Витяг з метрик стану шляхетського виданий Альбіну Височанському 1782 59 35
7. Привілей 1506 року виданий Височанським королем Александром 64 38
8. Привілей 1554 року виданий Височанським королем Зигмунтом Августом 67 39
9. Витяг з метрик стану шляхетського виданий Яну і Даніелю Височанським 1782р. 137 62
10. Герб Сас і Вукри 158 72
11. Герб Вукри в XVII ст. 186 82
12. Герб Вукри і герб корол. волинського м.Сокаль 210 90
13. Карта Турки з прилеглими районами 234 97
14. Битва під Берестечком Каз.Сіхульського 257 104
15. Антоні Височанський 325 127
16. Володимир Височанський ротмістр І полку кавалерії, радник Міністерства Промисловості і Торгівлі 326 129
17. Станіслав Височанський 327 131
18. Євген Мінкович Височанський 328 133
19. Малозаможна шляхта в Верхньому Висоцькому 344 136
20. Селянська хата в Верхньому Висоцькому 347 136

 

Том ІІ част. І і ІІ

 

 

Оригінал

Переклад

21. Хелена з Недзельських Височанська 382 156
22. Марія з Ромашканів Височанська вд. Юліуша Коссака 383 158
23. Людовіка з Вікторовичів Доліва-Фалковська 404 166
24. Брошка Людвіги Фалковської і її символ влади 408 168
  Марія з Ромашканів Височанська, портрет Марії графині Водзіцької 425 177
25. Міхал Доліва-Фалковський – маршалок Сокальського повіту 410 170
26. Семен Височанський в обозі Хмельницького 411 171
27. Герб Доліва 806  
28. Сертифікат шляхетства виданий Євгену Височанському 447 189
29. Костел в Верхньому Висоцькому збудований на пожертви Височанських 464 199
30. Гімназія в Сокалі 464 199
31. Наукова гімназія в Сокалі 464 200
32. Школа відомча в Сокалі 462 200
33. Декрет стипендія з фонду Самюеля Ґловінського 129 236
34. Самюель Рох Ґловінський біскуп геброненьський вікарій львівський 103 225
35. Colegium Nobilium – тепер львівський шпиталь 111 229
36. Gmach ad Sanctum Nicolaum – давній університет львівський 115 231
37. Номінаційний декрет консула королівства Югославії Броніслава Височанського 235  
38. Exeguatur польського уряду виданий консулу королівства Югославії Броніславу Височанському 236  

 


 

Генеалогічні таблиці
Том І част.І

 

 

Оригінал

Переклад

1. Генеалогія Височанських від Ваньчі Валаха і похідних родів Турецьких, Височанських, Турянських і Комарницьких 1431-1506 92 50
2. Генеалогія Височанських від Базиля Васьки Вериги Височанського 1538-1782 і похідні гілки 132 61
Том ІІ част. І
3. Генеалогія Матковських, Височанських, Комарницьких, Турянських від Сенька Турецького 1481-1554 432 183
4. Генеалогія роду Височанських від 1431(1380) до 1944 року 450 192
5. Генеалогія Височанських гілка Мінькович від 1431 до 1944 року 452 193
6. Генеалогія Броніслава Височанського від Александра 1782-1944 453 194
Том ІІ част. ІІ
7. Виведення споріднення Височанських Міньковичів з Біскупом Самюелем Рох Ґловінським. Т.ІІ част. ІІ 132 238
Карти том І

 

Карта Турки з прилеглими районами 234  

 

 

 

 

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.