Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Яворські гербу Сас, з Явори і Турки, землі Перемишля. Граф Ваньча Волошин і його сини: Ходко, Янко, і Занко отримали в 1431 р. від Владислава Ягейли вільні землі розміщені над рікою Стрий і названі Туркою. Законність отримання цих земель підтвердили:Владислав Варненьчик в 1444 р. згаданим Ходкові і Янкові. Зигмунт 1-ший 1519 р. їх потомкам: Дмитру Турецькому, Роману Яворському, Іваську і Федору Ільницьким (між собою братам двоюрідним), нарешті Зигмунт Август в 1550 р.: Василю Ільницькому і Федьку Яворському. Ці привілеї підтвердили в 1633 р. Іван Турецький, Василь Петрашевич і Іван Ніскилович-Яворський від свого імені і від імені інших співспадкоємців Турки.

На тих землях, крім Турки, утворились села Ільник і Явора, від їх назв пішли прізвища роду Турецьких, Ільницьких і Яворських, спільним предком яких був вищезгаданий Ваньча. Найчисельнішими були потомки його сина Янка з Турки і Явори під прізвищем Яворські. Щоб відрізнитись між собою, вони добавляли до прізвища різноманітні приставки, з яких найбільш знані:

Бальович, Бобрович, Цибович, Червакович-Худа, Дубик, Фаєвич, Касачевич, Голдич, Голдич-Ленєвич і Голдич-Вороньчак, Горошкевич, Ігнатович (Ігна­се­вич), Юсипович (Осипович), Ліскович (Лискович), Мартич, Мірейо­вич (Мірийович), Острасевич (Острашевич), Перкович (Пиркевич), Петрашевич (Петрасевич), Піскевич (Пішкович), Романович, Шустейович і Зубович.

Ця родина в 16 віці вже налічувала тільки у західній Галичині 419 членів мужчин. При цьому багато з них докладно не знали свого походження. Частина записували себе до шляхетства з гербу Сас, а їхні близькі родичі (з тою ж приставкою до прізвища) навіть двоюрідні, тільки з іншої місцевості, свого гербу назвати вже не могли, або називали інший.

Шимек (Семен) з Турки (на початку не згаданий четвертий син графа Ваньчи) в 1482 р. відступає своїм племінникам, синам Янка (Богдану, Яцку, Яську, Федьку і Роману) різні частини Турки, Явори і Ясениці. А вони діляться ними з Димітром, сином Федька.

Роман і Димітр в 1508 р. успадкували Явори, Трунці, Баранчиці і Ясениці. Мали вони також в 1515 р. свої ділянки в Турці. Андрій і Лехно рідні брати і Ігнат, син брата Лукаша, в 1547 р. подали позов в земельний суд, а в 1551 р. в міський суд Пшемисля на братів Михайла, Федька, Василя і на сина Ігнасія брата Лукаша за нерозділені в Турці і Яворі частини спадку після їхнього батька Яцка. Ясько, син Александра, продав в 1560 р. власність в Турці Димітрові. Федько в 1566 р. записав своїм синам Міськові і Янкові 2000 флоринів, а Васько і Івасько поділились в тому ж році спадком по батькові.

Клим (син Александра), Гриць (син Давида), Іван, Васько, Санько і Гриць (сини Лехна Яцковича, званого Баль), Андрій, Александр і Ясько (сини Лукаша), Федько і Іванко (сини Яська Романовича), Васько і Івасько Дмитрові, Гриць піп, Стецько і Андрій Романові, Петро піп і Грицько Федькові, Васько і Федір Ігнатові, Андрій, Пашко і Яцко Андрієві, Кость піп, Юрко і Антоні Васькові, Лукаш піп Яцкович, Івахно і Міхно Федьковичі і Михайло Мриглодович — спадкоємці в Турці і Яворі подали позов в 1571 р. на Літинського покупця певних частин Турки і Явори. Івасько Дмитрович забезпечив в 1575 р. дружині своїй Настасії, дочці Димітра Іванковича, сто гривень і 20 флоринів посагу.

В реєстрах податкових з 1589 р. як спадкоємці Явори згадуються: Васько Івахнович, Федько Івашкович, Давид Попович, Грицько Давидович, Місько Мриглодович, Василь Пишкович, Васько Ігнатович, Іван Грицькович-Дми­трович, Климко, Місько і Івась Федчиничі, Петро Федкович, а також дітей Романових і Дмитрових а спадкоємцями Сельця: Грицька, Стецька і Івана Яворських.

Петро Іванович забезпечив в 1590 р. дружині Фені з Літинських, 300 флоринів посагу, а Грицько Керлович своїй дружині Анастасії з Аусаків-Попелів 80 флоринів. Михайло з 1598 р. одружений з Анною Ільницькою.

Іван і Федько сини Стеся Давидовича з Крушельницької з Яном, Олексою і Тимком, синами їх брата Павла, продали в 1621 р. свою частину в Ільнику Майтковському. Базиль з Явори в 1648 р. посол земель руських в сеймі. Самуель в 1649 р. земський комірник в Саноку. Базиль веде процес Устрицьких в 1656 р. Теодор отримав 1668 р. залізний лист. Ян — син Яна і Зофії народ. в 1654 р., а Марцін — син Яна і Барбари народ. в 1657 р. (метр. в Добромилі).

Угоду короля Михайла з землею Пшемисля підписали: Павло, два Базиля, Янів і Миколаїв, Петро, Марцін, Теодор, Григорій, Михайло, Рем’ян, Томаш, Дем’ян і Станіслав.

Єжега і Александра нагороджує за послуги в 1672 р. король Михайло. Король Шимон, син Петра Ціхевича і Магдалени, народ. в 1677 р. (метр. в Добро­ми­лі). Теодор отримує в 1686 р. королівські привілеї, дані йому до кінця життя, на земельні частини в Сможу. Стефан отримав в 1688 р. до кінця життя частини в Оджехові. Дядько Григорій ділиться в 1690 р. з племін­ни­ка­ми: (Александром і Яном, синами Яцка) частинами в Тужемі.

Єжи і Стефан підписали елекцію Аугуста 2-го з воєводством руськім. Яцек і Самуель отримують в 1700 р. королівські привілеї, дані до кінця життя, на частини Ясениці. Миколай і Григорій, сини Теодора і Пасі з Семачів, від­сту­пи­ли в 1700 р. племіннику Павлу лан в Тужемі. Антоній Мацюшак, син Васька, продав в 1700 р. частину в Яворі Михайлу Мацюшакові. Янові і дружині його Анні з Ільницьких відступив, за королівською ухвалою, лан в Вольчемі. В 1702 р. отримують королівські привілеї до кінця життя Базиль в Залокцю, а Еліяш в Верхнім Гуснім. Янові Аугуст 2-ий надає, після смерті Матківського, в 1709 р. війтовство в Розлучі, що Габріель, королівський ротмістр, підтверджує. Янові, ротмістру своєму, надає в 1710 р. урочище «Станіслав» в брацлавському і село Просятків в подольському воєводстві, а Габрієлю частину Недзиці до кінця життя. Михайло з дружиною Барбарою отримують, до кінця життя, привілеї королівські в 1713 р. в Грязьовій, а Себастьян стає субделегатом міським Пшемисля. Вавринець одружився в 1720 р. в Добромилі з Магдаленою Свєтліковською і мав з нею дітей: Антоній, народ.1725 р. і Станіслав, народ. в Ляску, хрещений в Добромилі в 1725 р., дочка Катерина, яка в свою чергу мала Антонія і Юліанну, народ. в 1760 р. (метрика в Добромилі).

Михайло, разом з дружиною Анелією з Цішановських, отримали в 1736 р. до кінця життя Дарове. Єжи, Базиль і Александр, свідки в справі про границі 1739 р. між Калиновським і Самуелем (мечником київським і міським писарем Пшемисля). Ядвіга, дочка Якоба (підчашого теребовлянського) і Анни з Буковських, засвідчила підписом шлюб до кінця життя з чоловіком, Мацеєм Залеським (мечником черським) в 1739 р.

Джозеф Тадеуш, син Яцка і Терези, хрещений 1745 р. в Пшемислі (метр. в Катедрі). Антоній пошлюбив 1748 р. у Львові Регіну Злоцьку (метр. в Катедрі). Інший Антоній, жонатий з Зофією зі Збоянівських, отримав в 1748 р. королівську ухвалу про передачу солтиства в Підбірцях Городецькому. Шимон і дружина його, Маріанна з Обертинських, видають квитанцію про оплату в 1739 р. Глодовському.

Кароль, з 1739 р. мечник овручський, і дружина його Катерина з Охринських укладають в 1752 р. угоду з Глодовським. Антоній отримує після смерті Яна в 1755 р. вольництво в Вільгім. Каєтан отримує в 1755 р. привілей до кінця життя в Лубуховій, а Ян в тому ж році вписаний до Кривого. Стефанові Аугуст 3-тий в 1758 р. підтверджує право власності до кінця життя на певну частину Волосянки.

Андрія (мечника мозирського) і Теклі сини: Францішек охрещений 1759 р. і Андрій Миколай охрещ. 1760 р. (метр. в Гусятині). Базиль, син Базиля з Погорецького, набув частину в Яворі в 1760 р. Антонію, його дружині Агнешці з Попелів і сину Йозефу затвердив Аугуст 3-тій в 1763 р. право на володіння до кінця життя частиною війтовства в Вільчім. Стефан в 1764 р. скарбник хелмський.

Ян і Шимон, сини Єжи і Хелени з Голинських, підтверджують (продовжують) в 1767 р. королівську ухвалу на викуп з рук Струса війтовства в Суровиці.

Людвіг Соболевський, вдівець по Маріанні з Яворських (дочці Єжи, підчашого Курського і Магдалини з Новоселецьких) в 1774 р. видає розписку Новоселецькій про повернення йому дорогоцінностей.

Петро, син Яна і Регіни, народ. 1716 р. в Хомяківці. Марія, дочка Казимира і Марії Філіповської з Погоріловки, померла 1797 р. в Хом’яківці (метр. в Ягель­ни­ці). Єжи пошлюбив в 1715 р. Барбару Завішанку з Залісся. Анна з Залісся вийшла в 1766 р. за Адама Козловського з Чорнокуниць (метрика тамже). Петро уклав шлюб в 1761 р. з дружиною Євою з Завадських (по першому чоловіку Янова- Краснопольська). Базиль, старший війтовський буський 1790 р.

Якуб Яворський оженився з Анною Якубовською, дочкою Михайла, яка в 1790 р. після смерті батька розділила маєток в Кельцях.

Ян, померлий в 1773 р. в Пятницях, з Доротою Чарнецькою мав дочку Терезу Теклю, народ. 1773 р. (метр. в Ягельниці). Стефан з Росох оженився другий раз в 1781 р. з Маріанною Калиньською, причому свідками були Ян і Тадеуш. Андрій, син Базиля і Анни, народжений 1759 р. в Сожані, з дружиною Жозефіною Копистинською мав дітей: Хіларя Короля Ігнатія, народ. 1788 р., Терезу Фран­ціш­ку, народ. 1791 р. в Кобильниці, Михайла Францішка Ксаверія, народ. 1791 р. в Лукавцю, Яна Максиміліяна, народ. 1794 р. в Папортні, Марію Бриджиду, народ 1796 р., Джозефіну Розалію, народ. 1797 р. і Зофію Терезу, народ. 1799 р. (метр. в До­бромилі).

Записані в дворяни (шляхтичі) в 1782 р.: Джозеф і Миколай, сини Томаша і Констанції Гражевської, внуки Станіслава і Маріанни з Вишневських — в земстві буському; Джозеф Бенедикт, народ. 1749 р. (метр. в катедрі Пшемисля), син Якоба і Агнешки (Терези) з Беньчиковських — в Белзі; Ян, спадкоємець частин в Ільнику, син Базиля і Анастасії з Ільницьких — в Пшемислі; Францішек, народ. 1740 р. (метр. в Дудинцях) син Стефан і Анни Н. — в Саноку; Димітр, Лукаш і Ян, сини Димітра і Анни Н, внуки Михайла, а також Григорій, Михайло, Ми­ко­лай, Ян, Базиль і Антоній, спадкоємці частин в Прерослю, сини Яна і Катерини з Луцьких, внуки Базиля і Маріанни Пухальської — в Галичі, а Михайло і Самуєль їх брати рідні — у Львові.

Останній (Самуєль) мав синів з Євою Корчиньською: Габрієля, який в 1828 р. втратив дворянство і Базиля. Сини цього ж Базиля і Катерини з Турянських, Ян і Базиль довели своє дворянське походження в штатах Галицьких в 1832 р.

Михайло, Станіслав і Шимон, сини Яцка і Анастасії Мартинівської, внуки Романи, довели своє дворянство в земстві Галицькім в 1738 р., а Ігнатій, син Домініка і Маріанни Тустанівської, внук Яна і Маріанни з Сроківських, в Теребовлі в 1782 р. Цей Ігнатій з дружиною Маріанною з Терлецьких мав сина, Стефана народ. 1803 р. (мет р. в Іванівці) записаного дворянином в 1830 р.

В тому ж місті і того ж року довели своє дворянське походження: Ян зі Струсова, син Яна і Барбари з Шумлянських, внук Джозефа і Катерини Попарівни; його брат Андрій одружений з Каєтаною Богдановичівною, залишив синів Францішка, народ. 1776 р.; Яна народ. 1778 р.; Михайла, народ. 1779 р.; Джозефа, народ. 1784 р. і Антонія, народ. 1786 р. (метр. в Золочеві), які записані в дво­рян­ство в 1812 р.

Крім того, довели своє дворянство в штатах Галицьких: Антоній і Димітр, сини Базиля і Хелени з Путятицьких, внуки Павла, в 1808 р.; Ян народ. 1762 р. (метр. в Роз­­точках), син Андрія і Марти з Флоків Витвицьких, внук Григорія і Катерини з Шухуровичів—Витвицьих, в 1811 р.; Ян і Томаш, сини Яна і Зофії з Горчинських, а також Михайло, Томаш, Ян, Джозеф і Ігнатій з Богутина, сини Андрія і Маріан­ни з Соболевських, всі семеро разом внуки Теодора і Зофії з Завішів, в 1809 і 1812 ро­ках. З них втратили дворянство: Джозеф в 1817 р., а Кароль, син Михайла, в 1837 р.

Текля, дочка Яна, дружина Антонія Витвицього, померла в Улашківцях в 1815 р. Маріанна, дочка Яна, вдова по Яну Курпіль — Залуцькому, померла в 1846 р. в Шульбанівці.

Юлія з Баньківських, по першому шлюбі Яворська, по другому Міхалова Юноша Завадська, вдова померла в Желіборах в 1831 р. Аполонія, дочка Мацея і Вікторії Струтинської, народ. в 1831 р. Александра, дочка Яна і Марії Ласоцької, вийшла в 1848 р. заміж в Білій за Антонія Стрельбіцького (метр. в Чорткові). Петро, народ. 1838 р. в Заліссі, з дружиною Александрою мав діти: Амелію, народ. 1863 р., Джозефа, народ. 1865 р. і Фелікса, народ. 1869 р. Джозеф, народ. 1830 р. в Великих Очах, померлий в 1896 р., два рази одружений, перший раз з Марією Предримірською, діти від неї померли замолодо і другий раз в 1870 р. з Анелією Порембальською, від якої мав сина Францішека, народ. 1875 р. Михайло Фран­ці­шек з дружиною Євою Скретуською мав дочку Ольгу, вийшла за Володимира Хаберського і синів: Еразма і Володимира, який мав сина Володимира 1889 р. н. Анна з Борковських, по першому шлюбі Заблоцька, по другому Петрова — Яворська, померла в 1872 р. в Пшемислі.

В губернії Волинській довели своє дворянське походження в 1803 р. Казимир, син Яна, разом з синами від Хелени Н: Францішком, Михайлом, Миколаєм, Леоном, Вінцентом і Каєтаном, а в 1832 р. Томаш, син Францішка і Антоній, народжений в Шушковці в 1827 р., син Михайла. Адам брат Антонія, народ. 1837 р. в Рубані, проживав в 1861 р. в Баланівці.

На Подолі вписані до дворянства наступні Яворські гербу Сас, без приставки: Титус, Цезар, і Захарій, сини Михайла, внуки Яна, правнуки Стефана, в 1842 р.; Войцех з дочкою Емілією і Петро, сини Джозефа, внуки Войцеха, правнуки Михайла, в 1845 р.; Павло з синами: Зигмунтом, Томашем, Якобом і Діонісом, Ян і Леон, сини Джозефа, внуки Петра, правнуки Теодора, в 1844 р.; Нарцисс і Петро, сини Яна, Антоній і Миколай, сини Леона, в 1845 р.; Рафая, син Томаша, внук Михайла, правнук Андрія, в 1847 р., а сини його: Ян, Фелікс, Фредерік і Іполіт, в 1867 р., Теодор, син Яна, в 1892 р.; Миколай, Полікарп і Володимир в 1848 р., а Вільгельм в 1861 р. сини Михайла, внуки Константина, правнуки Антонія, пра­пра­внуки Джозефа, прапраправнуки Францішка, а Александр, син Володимира, в 1890 р.; Адам, Генріх, Александр, Генріх — Константин і Ян, сини Яна, внуки Григорія, правнуки Ігнатія, в 1850 р.; Фелікс з дітьми: Маурисом, Стефаном і Севериною і Стефан, сини Джозефа і Ян, син Михайла, разом внуки Яна, в 1850 р., а Домінік і Рішард, сини Яна, в 1866 і 1874 р.; Ян, син Теодора, внук Мацея, правнук Мельхіора, правнук Джозефа, з дітьми: Станіславом і Олімпією, в 1854 р.; нарешті Миколай, син Марцелія, внук Теодора, правнук Яна, праправнук Джозефа, в 1868 р.

Фелікс став підчашим Венденським в 1758 р. Сини його і Францішки Н: Він­цент — Казимир, народ. 1771 р. і Ігнатій — Кароль, народ. 1776 р. (метр. в Но­ва­чи­ні), вписані до дворянства в 1804 р. в західній Галичині, тим часом в Королівстві вписані дворянами до 1850 р.: Павло, син Себастьяна; Діонісій -- Джозеф, Францішек і Теофіл — Валентій, сини Вінцента; Ян Бартоломей, син Джо­зефа і Вінцентії, Паоло і Вінцент Фераріуш, сини Антонія; після 1850 р.: Ру­дольф, син Яна—Бартоломея і Владислав, син Михайла. Генріх, син Михайла, в 1854 р.

1. Яворські з приставкою Бальович. Яцек, син Янка, внук графа Ваньчи, ра­зом з брата­ми, отримав в 1482 р. від дядька Семена частину Турки, Явори і Ясе­ниці. З кількох його синів, Лехно називався Баль, а потомки його Бальовичами — Яворськими. Петро Бальович видав розписку Димітру про отриману суму. Миколай і Теодор, сини Мацея і Маріанни Селецької, продали в 1700 р. частину Слупниці Попельові: Лехно і брат його Андрій, з сином брата Лукаша подали позов в 1541 р. на брата Михайла і племінників по Ігнатію про розділ маєтку їхнього батька Яцка.

Іван, Васько, Сенько і Гриць, сини Лехни, в 1571 р. почали процес з Літинським за частину Турки і Явори. Григорій і Іван, сини Васька Бальовича, продали в 1598 р. півдворище Максимовське в Яворі Павлові і Сенькові Яворським.

Священик Якоб, грек-катол. парох і Андрій, власники частини в Туречках, вписались до дворянства в 1793 р. в Відділі штатів Галицьких, як сини Яна і Анни з Комарницьких, внуки Петра і Анастасії з Кульчицьких, правнуки Григорія і як прав­диві потомки: в четвертому коліні — Леха Яцковича, званого Баль; в шос­то­му — Яцка, спадкоємця частини Турки і Явори; в сьомому — Лехна; в восьмому — Янка; в дев’ятому — Романа; в десятому — Янка з Турки і Явори; в одинадцятому — графа Ваньчи з Турки.

З них священик Якоб, померлий в 1794 р. в Комарниках, залишив по собі і Хе­лені з Вітівських: Яна — Амоса, народ. в 1772 р. доктора права, комірника су­до­вого Пшемисля; Михайла, народ. 1779 р.; Стефана, народ. 1788 р. і Андрія, народ. 1790 р. (їх метр. в Турці), вписані до дворянства в 1805 р. Останній (Андрій), власник Желязівки, одружився в 1821 р. в Великому Князівстві з Джозефіною-Теклею-Марією з Плошинських (по першому шлюбі Станіславова-Лукавська). Їх син, Константин Ян Францішек, народ. 1831 р. (метр. в Одпо­чи­но­ві), одружився в 1856 р. в Репіннику Біскупськім з Анелією-Анною-Магдаленою з Шолайських і залишив сина Джозефа-Андрія-Константина, народ. 1864 р. (метр. в Одпочинові), з 1901 р. прокурора при суді в Вадовичах

З приставкою Балович вписані до дворян в губернії подольській: Теодор, син Якоба, Самуель і Ян, сини Александра, Андрій, Григорій і Базиль, сини Фран­ціш­ка, в 1849 р., а Теодор, Григорій і Ян, сини Михайла, в 1853 р., всі разом вони внуки Францішка, правнуки Петра; Казимир, Ян і Антоній, сини Мацея, внуки Самуеля, в 1865 р.; нарешті Миколай і Алексій, сини Григорія, внуки Михайла, в 1892 р. Михайло, син Антонія, внук Петра, залишив сина Вітольда, з 1864 р. спадкоємця села Ялти.

2. Яворські з приставкою Бобронич. Себастьян Бобронич-Яворський отримав в 1690 р.частину Війтовства в Вольгім після смерті братів Стефана і Григорія, Федуся, сина Поповича, Василя і Івана Андрійкових. Ян Бобронич — Яв., син Андрія, продав в 1706 р. свою частину в Яворі двоюрідному брату Себастьяну, сину Мацея і Регіни Заміської.

Андрій Антоній, син Теодора і Маріанни з Кролицьких, з 1742 р. староста Котельницький, померлий коло 1758 р., разом з дружиною Констанцією з Сі­ке­рин­ських, померлою в Оріховцях в 1798 р. залишив по собі: Ксаверію, яка вийшла в 1766 р. за Антонія Городиського, підчашого Звенигородського; Фран­ціш­ку Ка­зи­ми­рову-Лібішевську; Катерину-Джозефіну, яка брала шлюб в 1770 р. з пер­шим чо­ло­віком Михайлом Коморовським, ловчим Брацлавським, а в 1778 р. з дру­гим, Войцехом Рудольфом Оменчик-Городиським, чесником Звенигородським, а потім хорунжим Пшемисля, померлим в 1810 р. а також синів: Ромуальда-Джозефа і Ми­хайла-Габрієля. Обидва брати добре прислужи­лись австрійському уряду, після розподілу краю скупили розлеглі маєтки в Галичині і отримали в 1779 р. титул баронів, а в 1782 р. титул графів австрійських. Перший з них: Граф Джозеф, з 1762 р. мечник Житомирський, підписар, а потім писар Львівський, з 1772 р. комірник земський Пшемисля, після розподілу краю суддя апеляційний, з 1779 р. надвірний, з 1785 р. таємний радник австрійський, 1790 р. кавалер ордену Св. Станіслава, член штатів Галицьких, з 1791 р. шамбелан австрійський і віце-президент Галицького Трибуналу апеляційного. Через сварки і прикрі стосунки в уряді в 1795 р. відправлений на пенсію. Помер в 1803 р. в Кам’янці Волоській, залишивши від першої дружини, Ельжбети Дуніновни-Лабецької:

1. Александра, який одружився в 1784 р. з Теклею з Броницьких, дочкою Якоба, скарбника Вислицького і Анни з Гумовських, (по другому шлюбі Вален­то­ва-Гурська) регентки Вислицької, і мав сина Станіслава.

2. Джозефа, неодруженого.

З другою дружиною, Анною з Ореховських, дочкою війта Пшемисля, одружився в 1772 р. і мав дітей:

3. Сюзанну, вийшла за князя Вінцента Воронецького.

4. Гугона, жонатого з Євою з Защевських (Защовських).

5. Людвіга, жонатого з Анною з Вакарів.

Один з них мав сина також Джозефа, який мав сина Тюго, народ. в 1841 р. (хрещеного в Станіславі) і був поручником кірасирів австрійських.

Граф Габрієль, з 1773 р. власник застави Летовні і Липівця, пізніше спадкоємець ключа Ропчиць і багатьох інших, член штатів Галицьких, від 1788 р. шамбелан короля Станіслава Аугуста, кавалер ордену Св. Станіслава, перший шлюб з Маріанною з Залеських, дочкою мечника герського, в 1773 р., другий шлюб в 1779 р. з Теклею з Батовських, дочкою Антонія і Францішки з Паш­ков­ських. Написав він в 1814 р. заповіт, за яким маєток відходив дочці від другої дру­жини, Катерині-Іоанні, народ. в 1782 р. (метр. в катедрі Пшемисля), яка вийшла за Францішка-Ксаверія графа Старенського, обдарував за заповітом також дочку прийом­ну, Леопольдину Наталь-Яворську, від Христини Наталь народжену і Га­брі­єля-Адама, сина Антонія і Іоанни Бедаллеовни, народженого в 1814 р. (метр. в Горі-Попчицькій), внаслідок чого лінія Габрієля-Адама титуловалась графами. Цей Габрієль, поручник військ австрійських, одружився в 1853 р. у Львові з Маріанною Бутагін, дочкою Павла і Ельжбети, а помираючи в 1870 р. залишив по собі сина Габрієля, народ. в 1854 р. (метр. у Львові), який в 1875 р. одружився в Поникві з Джозефіною-Каміллою графинею Вітзтгум де Ецкстаедт, дочкою Бенона і Аделі з Ковнацьких. Цей Габрієль після втрати маєтку емігрував до Америки, залишивши сина Габрієля-Марійон-Юліуша, народ. в 1881 р. (метр. у Львові).

3. Яворські з приставкою Цибович. Яцек, син Михайла і Катерини з Ігнато­ви­чів — Я., внук Самуєля і Маріанни з Ільницьких, вписаний до дворянства в міському суді Пшемисля в 1782 р., помер в 1804 р., був тричі одружений і залишив по собі дітей: 1) з дружиною Н.Н. сина Яна, народж. 1771 р., померлого 1826 р., в якого були: а) з Маріанною з Підгородецьких Юстина, вийшла за Стефана Матківського; б) з Анною з Косачевичів — Я; Маріанна, вийшла за Ми­ко­лая Дубравського, Катерина, Тереза, Базиль, Михайло і Ян, народ.1826 р.; 2) з Маріанною з Дверницьких Михайла; 3) з Марією з Косачевичів — Я., Катерину, вийшла за Яна Матківського, Терезу, Петра, Джозефа і Григорія. Останній з них, народ. 1795 р. і мав з Анною з Копистинських: Яна, народ. 1819 р., Джозефа, народ. 1826 р., Андрія, народ. 1829 р. і Миколая, народ. 1835 р. (метр. їх в Тополь­ни­ці) всі вписані до дворянства в відділі штатів Галицьких в 1849 р.

4. Яворські з приставкою Червакович. Александр Червакович — Яв., син Александра, продав в 1723 р. частину в Попелях Кжиштофові. Стефан в 1758 р. забезпечив своїй дружині, Катерині Сопоцковні, 300 флоринів. Александр, Базиль Теодор і Максиміліан, сини Шимона і Марії з Матківських, продали в 1760 р. свою частину в Яворі Яцкові. Ігнатій, син Александра і Катерини з Винницьких, купив в 1778 р.частину в Попелях.

Яцек, спадкоємець частини в Яворі і Ян, син Станіслава і Маріанни з Яворських, внук Александра і Катерини Сметанкової-Кульчицької; Григорій, син Михайла і Марії Ортинської, Самуєль і Миколай, сини Андрія і Маріанни Блажівської, Михайло і Єжи, сини Яцка і Зофії з Попелів, всі п’ятеро одночасно внуки Самуеля з Венцлавської, а також Антоній, син Стефана і Маріанни Шептицької, Александр і Еліаш, сини Станіслава і Анастасії Снятинської, внуки згаданого Михайла з Ортинською, вписані в дворяни в земстві пшемиськім в 1782 р.

По Григорію жив в 1813 р. Михайло. По Самуелю, сину Андрія з Блажі­в­ською, який помер в Корналовичах в 1807 р., з Тетяною Білінською, сини: 1) Пав­ло; 2) Стефан, одружений з Маріанною з Досков­ських, діти від неї Михайло і Ян, спад­ко­ємці частини в Корналовичах, довели своє дворянське походження в штатах Галицьких в 1845 р. і 3) Базиль, померлий раніше батька в Дрогобичі, був одружений з Анною з Яворських-Пішкевичів, після першого шлюбу Яворська-Га­раш­кевичева, з нею мав дочок Терезу і Феню. Нарешті, Антоній, померлий в Волі-Бла­жівській в 1799 р., з Катериною з Тустановських мав дітей: Миколая, Теодора і Маріанну.

Базиль, Еліаш з синами: Миколаєм, Андрієм, Базилем і Антонієм від Маріанни з Добранських, Григорій з синами: Шимоном і Томашем від Маріанни Паслав­ської, в земстві пшемиськім в 1782 р. і Стефан з синами: Яном і Миколаєм від Катерини з Сопоцків, вписані до дворянства в штатах Галицьких в 1801 р. — були си­нами Базиля і Пелагеї з Ільницьких, внуками Єжи і Маріанни з Волосянських. З них Базиль, помер в 1817 р. в Волі-Блажівській, був одружений перший раз з Ма­рією Вілічанською, другий раз з Марією Кобилецькою і мав дітей: Яна, Єжи, Катерину Комарницьку, Анастасію Винницьку і Еву, яка в 1823 р. вийшла за Кає­та­на Дренівеча-Семаша.

Андрій, син Еліаша, з Катериною з Кутельмачів, мав сина Базиля, вписаного до дворянства у відділі штатів Галицьких в 1830 р., а його брат Антоній, по­мерлий в 1811 р. в Билині, від Анни з Дашкевичів-Луцьких, померлої там же в 1804 р., мав дочку Маріанну, народ. в Билині Великій в 1801 р.

Ян, одружений з Маріанною Матківською, син Яна і Анастасії з В’язуличів- Мат­ківських, внук священика Григорія, греко-кат. пароха в Сможу, і Хелени Ільницької з сином Миколаєм, і Александр, син Стефана і Анни Височанської, внук Антонія і Анни Матківської, правнук ксьондза Самуеля, другого сина ксьондза Григорія з Ільницької, і Теодозій з Матківських довели своє дворянське походження також в земстві пшемиськім в 1782 р., а Андрій, Александр і Ян, з тої ж самої лінії, також спадкоємці часток в Маткові, сини Григорія і Теодозії з Товарницьких, внуки Базиля і Марії з Матківських, в штатах Галицьких в 1808 р., але помилково назвали герб Косьцеша.

До них належать: Теодор, померлий в Сельці в 1817 р. мав від Еви з Кульчицьких: Маріанну і Анну, вийшли за Манастерських, другу — Маріанну-Катерину, вийшла за Матківського. Петро, що помер в 1818 р. в Сельці, мав з Зо­фі­єю з Кульчицьких: Яна, Маріанну, Зофію і Антоніну. Ян, брат Базиля, Маріанни Андрієвої — Ортинської і Зофії Малиновської, помер в 1831 р. в Уличній, мав дітей з Вікторією з Уруських: Розалія Садовська, Маріанна Матківська, Анна і Єжи. Леон, син Еліаша, внук Яна, помер в 1836 р. в Уличній, мав з Маріанною Бориславською потомство: Ян, Михайло, Джозеф, Стефан, Ігнатій і Анна, яка померла в Уличній в 1836 р. Згаданий Ян, крім Еліаша, мав ще синів: Мойшу, що проживав в Подолі, і Кароля, померлого 1841 р. в Уличній. Кароль мав дітей: Маріанну, по першому шлюбі Бориславська, по другому Винницька, Михайла і Ка­терину. Ян, помер в Маткові в 1811 р., залишив дітей: Теодора, Яна і Маріанну Матківську. Андрій, помер в Маткові в 1831 р., син Миколая брат Мартина, мав від Маріанни Ліпської: Григорія, Стефана, Анну Матківську, Димітра, Яна, Мак­си­міліана і Катерину. Померлий в 1811 р. в Луці Андрій, брат Агнешки Буков­ської, померлої в Золочеві в 1812 р.: Францішка, Яна, Михайла, Джозефа і Антонія.

Базиль з Явори, син Петра і Зофії з Островських, внук Самуеля і Маріанни з Бандровських, а також Александр, Теодор і Ігнатій — Еліаш, сини Александра і Катерини Ільницької, вписались до дворянства в земстві львівськім в 1782 р. З них, Александр, помер в 1801 р. в Ясениці, залишив від Катерини з Мона­стир­ських Яна, а Теодор, помер тамже в 1801 р., залишив від Катерини з Чайківських, по першому шлюбі Шандрівська: Юстину-Теодорію Монастирську і Антонія, які вели процес за спадок від дядька Еліаша.

Теодор з синами: Еліашем, Карпом і Ежи, а також Петро, сини Яна, внуки Станіслава, в 1846 р., а Теодор, Базиль, Михайло, Надія і Юлія, діти Еліаша, в 1856 р. довели своє дворянське походження в Подольській губернії.

Яворські з приставкою Худа вписані до дворянства в земстві Пшемиськім в 1782 р.: Теодор і Павло, сини Яна і Хелени Копистинської, внуки Яна і Ефросинії Турянської, правнуки Стефана, праправнуки Яна.

V. Яворські з приставкою Дубик. Єжи Дубик — Яворський підписав з землею Пшемиською елекцію короля Михайла. Аугуст 2-гий підтвердив в 1703 р. Сте­фа­нові, Самуелю і Яцкові, братам, право володіння набутого ними в 1701 р. війтів­ства в Волосянці. Миколай купив в 1731 р. частину Явори від Яна Ігнасевича. Са­му­ель, мечник Київський, купив в 1729 р. частину в Яворі, а в 1730 р. частини в Ільнику, Лосинці і Радичі. В 1732 р. був він віцерегентом міста Пшемисля, а в 1739 р. писарем міським Пшемисля. Єжи, підчаший Нурський і Маріанна з Дуби­ків — Яворських Андрієва — Винницька, дочка Стефана, а племінниця по­мер­лого бездітним Самуеля, мечника Київського, укладають угоду в 1746 р. про спа­док по Самуелю з його сестрою, Анастасією Андрієвою — Вишотравчиною. Єжи, син Джозефа і Анни з Лозинських, одружений з Маріанною, уклав в 1766 р. угоду з Брошнівським про частину Брошньова і зайняв того ж року частину Журак і Старуні.

Михайло, спадкоємець частки в Брошньові, з земстві Львівськім, а Тадеуш, Джо­зеф, Антоній і Казимир, сини Александра, внуки Андрія і Марціани Яні­шев­ської, в місті Пшемисль записані дворянами в 1782 р.

По Тадеушу і Анні з Гординських залишився син Павло, народ. в 1786 р. (метр. в Гордині). Він і Маріанна Беняшевська мали сина Кароля-Яна, народ. в 1810 р. (метр. в Жохові), підпоручник Краківський, нагороджений в 1831 р. Золотим Хрестом за заслуги. Він довів своє дворянське походження у відділі штатів Галиць­ких в 1834 р.

По Казимиру, помер в 1828 р. в Гордині залишились: Розалія Базильова — Терлецька, Ян, Григорій, Миколай і Петро, які в 1829 р. уклали угоду зі своєю двоюрідною ріднею Маріанною Чайківською і Яном.

Ян, спадкоємець частки в Гордині, помер в 1844 р. тамже, мав з Маріанною Бандрівською: Шимона, Антонія, Катерину Татомирову, Анну Бандрівську, Юлі­ан­ну Волошинівську, Зофію і Магдалену.

Францішек Салезі народ. 1791 р. (метр. в Сколе), син Стефана, народ. 1752 р. (метр. в Золочеві) і Анни з Корабівських, внук Яна, капітана коронних військ, і Терези з Язвінських, з Катериною з Кагорівських мав сина Джозефа, народ. в Жешуві в 1821 р.

VI. Яворські з приставкою Фаєвич. Стефан і Павло довели своє дворянське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р. Від них пішли: Панталеон, син Стефа­на, помер в Яворі в 1782 р., залишив від першої дружини Маріанни Яворської — Романович: Маріанну Яворську-Ігнасевич і Теодора. Від другої, Маріанни Лоневської-Гавлович дітей не було. Михайло, Миколай і Ян. Останній помер в Яворі в 1822 р., залишив від першої дружини, Евдокії з Ігнасевичів — Яв., Маріанну, вийшла в 1828 р. за Антонія Височанського, Анну, Станіслава, Лукаша і Димітра, від другої, Маріанни з Косачевичів — Яворських, Анну.

VII. Яворські з приставкою Голдич. Григорій Голдич, по-іншому Леневич-Явор­ський, син Александра, одружився з Маріанною Пиркевічевною-Яворською, це записано в документах з процесу про спадок по синах брата Маріанни Теодора. Залишив по собі синів Яна і Миколая Леневичів. Ян і Єва Зубковичівна-Яворська залишили дочок: Маріанну, вийшла за Єжи Яворського, а також синів: Теодора і Григорія. За згодою цих дітей Яна, дядько їхній Миколай відступив в 1728 р. спадок по своїй мамі, а їхній бабці, своїм двоюрідним братам: Андрію і Александру Пиркевичам. Їхня мама, Єва з Зубовичів-Яворських, подала позов в 1733 р. на Самуеля Дубика-Яворського за незаконну купівлю в її синів частини Явори, яка була підлегла їй до кінця життя.

Григорій, син Яна і Єви з Зубовичів-Яворських, разом з Маріанною Ігнасе­ви­чів­ною — Яворською мав сина Яна, в 1773 р. субделегата міського Пшемиського, в 1777 р. військового Пшемиського, який відкупив частки спадку по Пиркевичах-Яворських від співвласників.

Миколай, син Григорія і брат Яна Леневича (про якого згадано в одному з актів, що помер бездітним) був одружений з Катериною Мартичівною-Явор­ською і мав з нею дочок: Анну, вийшла за Самуеля Нанівського, вдова з 1783 р., Єву, вийшла за Григорія Ігнасевича-Яворського, Александру, вийшла за Яна Матківського і Анастасію, вийшла за Григорія Ільницького, а також синів: Петра, Андрія і Григорія, який мав з Анастасією Юсиповичівною-Яворською сина Мико­лая 1783 р. н. Ці діти Миколая і внуки продали в 1783 р. свої права на спадок по Пиркевичах-Яворських Теодору Голдичу-Яворському і Базилю Ортин­ському.

Єжи і Ян, сини Яна і Маріанни з Косачевичів-Яворських, Ян, Теодор і дру­гий Ян, сини Яцка і Маріанни з Юсиповичів-Яворських і Єжи і Євдоксії з Ігнасеви­чів-Яворських, всі разом внуки Андрія і Маріанни з Шустейовичів-Яворських, правнуки Павла і Хелени Стрельбіцької, в четвертому коліні потомки Григорія і Маріанни з Пиркевичів, в п’ятому потомки Александра, записані до дворянства в земстві Пшемиськім в 1782 р., а Петро, народ. 1773 р. (метр. в Яворі), син Яна і Анастасії Паславської і внук згаданого вище Яцка, в штатах Галицьких в 1801 р.

Ян, субделегат міський, а з 1782 р. військовий Пшемиський, і Ян-Петро, народ. 1776 р., сини Григорія-Джозефа і Маріанни з Ігнасевичів-Яворських, вну­ки Яна і Єви з Зубовичів- Яворських, правнуки вище згадуваного Григорія, сина Александра, купили в 1783 р. частину Сільця від П’ясковського.

Ян і Єжи, а також Михайло, син Теодора і Юстини Хлопецької, всі з пристав­кою Леневич, вписані в дворяни в земстві Пшемиськім в 1782 р. З них, Михайло втратив дворянство в 1797 р., а Ян, народ. 1827 р., син Яна, народ. 1788 р. і Марії з Косачевичів-Яворських, а також Стефан, народ. 1815 р. і Теодор, народ. 1829 р., сини Антонія, народ. 1780 р. і Розалії з Фединичів-Ільницьких (метр. всіх в Яворі) і внуки Михайла і Марії Котарбовичівної-Яворської, знайшли підтвердження свого дворянства в штатах Галицьких в 1850 р.

Григорій, син Яцка і Анни Матківської, внук Стефана і Маріанни Матківської, правнук Петра; Михайло, Еліаш і Ян з синами: Яном, Григорієм і Теодором, від Маріанни з Дубравських, сини Теодора і Анни з Винницьких, внуки Петра і Хелени Скребечовичівни-Селецької, потомки в третьому коліні Григорія і Анни Кобланської, в четвертому — Стефани і Орини Паславської, в п’ятому — Теодора і Анни з Яворських, довели своє дворянське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р., прізвище всіх з приставскою Вороньчак.

VIII. Яворські з приставкою Горошкович або Горошкевич. Андрій Горош­ко­вич-Яворський в 1575 р. відступив частину Турки і Явори брату Давиду. Вони бу­ли синами Грицька. Іван Грицькович-Дмитрович — співспадкоємець Явори в 1589 р. Станіслав, син Єжи-Казимира, в 1725 р. записався на термін (в військо). Базиль, син Григорія і Маріанни Татомир, в 1773 р. відступив Яворським свої права на спадок по Пиркевичах.

Дядько — Ян, його племінники Григорій, Петро, Теодор, Стефан, Ян, Теодор, Михайло і Ян; Григорій, син Андрія і Терези з Пісковичів-Яворських, внук Гри­го­рія і Маріанни Татомир; Якоб, син Яцка і Маріанни Дверницької, внук Абра­хама і Маріанни з Яворських правнук Васька і Хелени з Турецьких і праправнук Стеся; нарешті Теодор, син Базиля і Єви з Созанських і Базиль, син Яна і Терези Попель, обоє внуки Базиля і Анастасії з Матківських, довели своє дворянство в земстві Пшемиськім в 1782 р.

По тому Базилю, сину Яна, від першої дружини, Барбари з Бачинських, залишились: Ян, одружений з Розалією з Лютих-Созанських, в яких були сини Францішек і Ігнатій, впи­са­ні до дворянства в відділі штатів Галицьких в 1831 р. Від другої дружини, Антоніни з Созанських, Базиль мав синів: Яна і Антонія-Андрія, записаних дворянами в земстві Львівськім в 1782 р., де також довели своє походження Самуель і Ян, сини Теодора і Єви Монастирської і Базиль, син Стефана і Анни Волошинівської, внуки Єжи і Єви Кропивницької.

По Самуелю з дружиною Траскевичівною залишились: Андрій, Ян, Яцек, Стефан і Анастасія, з них Стефан помер в 1821 р., залишивши: Яна, Шимона, Джордана, Татьяну і Терезу. Тереза в 1832 р. була третьою дружиною Теодора Попеля.

Від Яна пішли Ян і Григорій, жили в 1843 р., а по Базилю і його дружині Анні Пішковичівні-Яворській, доньці Григорія і Марії з Городиських: 1) Зофія, вийшла за Баранецького; 2) Ян, народ. 1784 р., помер 1829 р. в Корналовичах, був двічі одружений, перший раз з Евдоксією з Селецьких, діти Теодор і Павло, а другий раз з Юліанною з Смайлів-Кульчицьких; 3) Андрій, народ. 1786 р., мав з Маріан­ною з Немиловських, по першому шлюбі Янова-Яворська, сина Гермолая, народ. в 1820 р. в Слупниці.

Базиль, Якоб і Семен, сини Яна і Евдоксії Ільницької, внуки Стефана, записані в дворяни в земстві Буськім в 1782 р. З них Базиль і Анна Чижиківна залишили: Онуфрія, Якоба, Миколая і Григорія, походження яких признали штати Галицькі в 1811 р. Нарешті Мацей, 1779 р.н. і Ян, 1780 р.н. (метр. в Гусятині), сини Базиля і Петронелли Зубрицької, внуки Михайла і Анни Стрельбіцької, правнуки Базиля, довели своє дворянство в названих штатах в 1810 р.

До них належать: Катерина Залуцька, Барбара Гвоздецька, Маріанна Лопу­шан­ська і Джозеф, всі родичі між собою. Останній був спадкоємцем частки в Лопу­­шанці, помер в Лашківцях в 1820 р., залишивши разом з Регіною з Сушицьких: Анну, Маріанну і Базиля, який одружився в 1820 р. з Анною Чорноусівною і Михайло, § помер в 1825 р. в Лосинцю, і мав від Аполонії з Кречковських: Маріан­ну, вийшла за Яна Мартича-Яворського, другу Маріанну, Яна, Самуеля, Андрія, Миколая і Павла. Після смерті батька всі були під опікою двоюрідного брата Дмитра.

Францішек, який помер в 1845 р., від дружини Генрики Левандівської, ви­йшла за нього в 1831 р., а померла в 1857 р., мав дочку Францішку, народ. 1837 р. і померла замолодо, і трьох синів: Людвіга, народ. 1833 р. і помер замолодо, Джозефа-Аполінарія, народ. 1838 р., капітан австрійських військ, помер в 1887 р., нежонатий, і Кароля-Фелікса-Джозефа, народ. 1835 р. в Золочеві, помер 1891 р. в Жешуві, був одружений в 1873 р. з Бальбіною-Людвікою Гежог, у них була дочка Марія, померла дитиною, Євгенія, вийшла в 1897 р. в Ланцюсі за Гілара Івановича, і Генріх, народ. в 1878 р. в Жешуві.

В даний час багато членів цієї лінії не користуються повним прізвищем, а пишуться тільки Горошкевич.

IX. Яворські з приставкою Ігнасевич. Вацько Ігнатович, тобто син Ігната, внук Лукаша, правнук Яцка, сина Яна і внука графа Ваньчи, співспадкоємець Явори в 1589 р. Ян у 1713 р., а Михайло, Теодор, Ян і Григорій — в 1716 р. — купили по лану в Яворі. Ян, син Даміана, продав свою частку в Яворі в 1729 р. Самуелю. Теодор свідчив на суді в 1739 р. (підкомісія Пшемисля) Андрій, Ян і Шимон, сини Яна і Марії з Попелів, продали в 1750 р. частину в Яворі Яну, сину Андрія. Базиль, Михайло і Александр, сини Яна і Анни з Ільницьких, продали частку в Яворі в 1759 р. своїм двоюрідним братам Єжи і Яцку, синам Стефана.

Андрій, син Яна, продав в 1760 р. частку в Яворі Базилю Яворському. Ян, син Єжи, продав в 1766 р. спадок від батька в Яворі двоюрідному брату Єжи, сину Яна. Ян, син Теодора і Юстини з Височанських, зрікся в 1767 р. спадку по брату Александру. Ян, син Базиля і Катерини з Созанських відступив в 1768 р. частку в Яворі Гірній Базилю, сину Базиля і Маріанни з Погорецьких. Андрій, Ян і Гри­горій, сини Яна і Маріанни з Попелів, відступили певні права в 1779 р. Димітрові Яворському. Андрій, син Григорія і Єви з Голдичів-Яворських, народ. 1783 р.

Самуель, спадкоємець частини в Лосинці, Тужемі і Яворі; Базиль, Миколай, Александр, Теодор, двоє Григоріїв, троє Яцків, Ян і Захарій в земстві Пше­мись­кім, а Теодор і Григорій, сини Теодора і Анни Монастирської — в місті Пше­мисль — вписані до дворян в 1782 р. З них Захарій і Маріанна зі Злоцьких зали­ши­ли:
1) Томаша, померлого вже в 1845 р., після якого від Терези з Дякон­ських, по­мер­лої в Книхинині в 1843 р., залишився син Еразм під опікою Мацея Яворського;
2) Ігнатія; 3) Григорія. Дворянство всіх визнане в штатах Галицьких в 1829 р.

При тій владі записані в дворяни в 1812 р. також Стефан, Алексій і Теодор, сини Яна і Юстини Винницької, внуки Томаша і Анни Журовської.

Ян, син Андрія і Анни Петрівської, і Ян, син Теодора і Анни Кропивницької, обоє внуки Стефана, довели своє походження в місті Белзі, а Базиль, комірник земський Белзький, син Андрія і Ядвіги з Топільницьких, внук Петра і Анни з Косачевичів-Яворських — в земстві Белзькому в 1782 р. Той Базиль, комірник Австрійський, судовий Жовківський, після розподілу краю одружився в 1782 р. з Урсулою з Свіжавських, спадкоємицею Морачина. Він помер в 1769 р. бездітним, а його маєтком поділились: Анастасія, по першому шлюбі Розлуцька, по другому Юсиповичова-Яворська, Марія Фалінська, Маріанна Надашківська, Анна Сікор­ська, сестри і сини брата Яна: Базиль, Стефан і Михайло, які частину свою від­про­дали в 1798 р. Андрію Ігнасевичові-Яворському.

Базиль, син Григорія і Юстини Турецької, внук Яна і Дороти Підгородецької, нащадок Стеся і Анастасії Верховської в третьому, Ігнатія в четвертому, Лукаша в п’ятому, а Яцка — в шостому поколінні, залишив від Маріанни Погорецької: Анастасію, вийшла за Котарбовича-Яворського; Катерину, перший шлюб з Яном Косачевичем, другий — з Петром Фаєвичем, обидвоє Яворські; і Базиля, спад­ко­єм­ця частки в Яворі Верхній і Нижній, два рази одруженого, перший — з Анастасією Голдич, другий — з Пелагеєю Яворською. Базиль помер в 1796 р.. По цьому залишились від першої дружини: Тереза, вийшла в 1797 р. за Андрія Кагановича-Турянського; Якоб; Михайло; Андрій і Петро, всі вписані в дворянство у відділі штатів Галицьких в 1796 р. Від Якоба пішли: Мацей і Михайло, вписані там же в 1832 р., а по Петру, який помер в 1811 р., від Анастасії з Хмельницьких, зали­ши­лись: Григорій, Ян і Михайло.

Ян, син Єжи і Хелени з Лопушанських, внук Теодора і Хелени Яворської; Андрій, Григорій, Ян і Димітр, сини Стефана і Маріанни з Ластовчаків-Попелів, внуки Михайла і Єви з Бальовичів-Яворських, всі разом правнуки Яцка і Евфро­си­нії з Підгородецьких, спадкоємці часток в Яворі Верхній і Нижній, вписані до дво­рян­ства в земстві Пшемиськім в 1782 р., а внуки Андрія, Онуфрій і Базиль, — в штатах Галицьких в 1847 р.

Григорій і його дружина Катерина Фединич-Ільницька — померли в Яворі Верхній в 1808 р., залишивши по собі: Яна, Михайла, Олену, вийшла за Григорія Ільницького; Анну, вийшла за Дмитра Яворського; і Розалію. Войцех, син Яна і Марії з Воженських, був одружений з Магдаленою з Жлобницьких, записаний в дворяни разом з сином Францішком в 1834 р., а Базиль син Димітра і Терези Н., залишив від Катерини з Багінських: 1) Яна, урядника Австрійської прокуратури скарбу, одруженого з Антоніною Коенігівною і мав дітей: Броніслава-Джозефа, Юліана-Кароля і Станіслава-Антонія; 2) Якоба, одруженого з Ельжбетою Коені­гів­ною, мав дітей: Яна, Юліана, Базиля і Александра, всі також вписані до дворян у відділі штатів Галицьких в 1857 р.

До них належать: Мацей, помер в 1815 р. в Яворі, в нього і Маріанни Гошов­ської були діти: Михайло, Ян, Стефан, Маріанна Янова-Матківська і Миколай. По Михайлу, помер в Лозинцю в 1831 р., і Анні Ільницькій залишились: Павло, Зофія Лоневська, Миколай, Якоб, Маріанна Ільницька, Тереза, Андрій і Ян, а по його братові Яну: Ян, Джозеф і Анастасія. Григорій, померлий в Турці в 1813 р., мав від Катерини Яворської: Евдоксію Яворську, Теодора, Терезу Яворську, Анну Вишотравчину, Яна, Маріанну і Єву Яворську. Маріанна — донька Теодора. Петро, син Александра, помер в 1847 р. і мав: Еліаша, Базиля, Якоба, Анастасію Явор­ську, Антонія і Димітра, який помер в 1838 р. залишивши синів Михайла і Єжи.

X. Яворські з приставкою Юсипович. Стефан Юсипович, з синами Григорієм і Шимоном, попереджений в 1672 р. на рахунок своєї частки в Яворі. Григорій купив в 1673 р. частку в Яворі від Сеня. Яцек Юсипович, син Григорія і Пасі з Шандрівських, взяв шлюб з Анною з Турянських в 1699 р. Теодор, син Яцка і Анни з Турянських, відступив в 1752 р. частину в Яворі Верхній брату Стефану. Григорій, названий двоюрідний брат Яна Острашевича, спільно з ним продав в 1776 р. частку в Терлі Смеречанському. Ян одружився в 1783 р. з Марією, а Еліаш з Теодозією Добрянськими.

Стефан і Григорій, сини Теодора і Катерини Острашевич-Яворської, внуки Яцка і також Катерини з Острашевичів-Яворських; Еліаш, Базиль, Петро, Кон­стан­тин, Лукаш, двоє Єжи і Григоріїв, по троє Андріїв і Теодорів, чотири Александра і п’ять Янів. Ян, Михайло і Теодор — брати рідні і, нарешті Базиль, Ян і Миколай, також рідні брати, довели своє походження дворянське в земстві Пшемиськім в 1782 р.

Один з Александрів від Хелени Комарницької: 1) Яцка, народ. 1787 р. (метр. в Яворі), одружився з Марією з Ігнатовичів-Яворських і мали сина Яна, народ. 1809 р.; 2) Базиля, народ. 1796 р.; 3) Михайла, народ. 1802 р.; 4) Яна, народ. 1808 р. (метр. всіх в Турці), вписаних до дворян в штатах Галицьких в 1829 р.

Теодор (брат Яна і Михайла), помер в 1818 р., залишив від першої дружини, Терези Занковичівни-Ільницької: Яна, одружився з Юстиною Ярошевською і мав синів Яна і Григорія, записаний до дворян в 1833 р.; від другої, Маріанни з Ігнасевичів-Яворських мав: Александра, народ. 1785 р., який залишив від Терези Косачевичівни-Яворської Андрія і Михайла вписаних до дворян в 1842 р. і 1846 р.

Базиль (брат Яна і Миколая) залишив від Маріанни з Занковичів-Ільницьких: 1) Теодора, народ. 1791 р. і мав від Марії Фединич-Ільницької: Миколая, народ.1822 р. і Яна, народ. 1824 р.; 2) Петра, народ. 1798 р. і мав від Терези Юсипович-Яворської: Павла, народ. 1824 р., Андрія, народ. 1829 р. і Базиля, народ. 1840 р. (метр. всіх в Яворі), вписані до дворянства також в штатах Галицьких в 1846 р. Цій владі довели своє дворянське походження в 1812 р. також Петро і Михайло, сини Джозефа і Анастасії з Ігнасевичів-Яворських, внуки Базиля і Хелени Жеснівської.

До них належать: Станіслав, одружений з Маріанною, дочкою Яцента Ігнасевича-Яворського, син Александра і Анастасії Паславської, внук Димітра і Маріанни Матківської, правнук Григорія і Фені Зубовичівни-Яворської, який уклав в 1809 р. певну угоду з батьком дружини. Онуфрій, син Григорія, помер в Росах в 1845 р. перший шлюб з Катериною Колодницькою, від якої: Ян, Теодор, Маріанна Яворська-Острашевичова і Анна Терлецька, другий шлюб з Катериною Терлецькою, від якої; Базиль, Томаш і Маріанна.

XI. Яворські з приставкою Косачевич. Ян Косачевич, син попа Григорія, забезпечив в 1643 р. 300 флоринів посагу дружині, Анні з Гошовських, дочці Еліаша. Його син Стефан (священик), записав в 1663 р. 300 флоринів посагу своїй дружині Магдалені з Дубів-Яворських, дочці Яна і Маріанни з Дверницьких. Ян, Теодор і Стефан, сини Григорія, відступили в 1700 р. власність в Турові Дверницькому. Яцек, син священика Стефана, пресвітера в Яворі і Магдалени-Яворської, забезпечив в 1700 р. 150 флоринів посагу дружині своїй, Фені з Ло­нев­ських. Павло в 1739 р. був свідком перед Підкомісією Пшемисля. Ян, син Яцка з Лоневських, купив в 1739 р. пів лану в Турові, а в 1742 р. забезпечив дружині, Анні з Добрянських, дочці Теодора і Еви Попелівни, 130 флоринів посагу. Сте­фан, син Яна, внук Теодора і єдиний спадкоємець, згадується в 1757 р. в зв’язку з заповітом діда від 1732 р. Ян, одружився в 1783 р. з Анастасією Добрянською.

Павло, Димітр, Стефан, двоє Єжи, Базиль, Миколай, Джозеф і двоє Янів під­твер­дили дворянство в земстві Пшемиськім, а Станіслав, син Яна і Катерини Гвоздецької, в місті Пшемисль в 1782 р.; син останнього, Лукаш, спадкоємець частки в Яворі і Турові, одружений з Барбарою з Турянських, а також його сини Стефан і Ян підтвердили дворянство в штатах Галицьких в 1808 р.

Один з вищезгаданих Янів, брат Янової-Юстповичової-Яворської, Анастасії Базильової-Вовчанської і Зофії Занкович-Ільницької, помер в 1815 р. залишивши від Маріанни з Голдичів-Яворських дітей: Маріанну, вийшла за Григорія Комарницького, Анастасію, вийшла за Андрія Юсиповича-Яворського, Терезу, другу Маріанну і Яна. Миколай, помер в 1810 р., залишивши від першої дружини, Анни з Котарбовичів-Яворських: Катерину і Базиля; від другої, Маріанни з Левицьких: Терезу Паславську, Евдоксію Добрянську, Зофію, Маріанну, Теодора, Яна і Григорія.

До них належать: Петро, Теодор і Самуель, рідні брати. Останній помер в Яворі в 1823 р., залишивши від Маріанни Ігнасевичівни-Яворської: Магдалену, вийшла за Яна Косачевича-Явороського, Татьяну, Базиля і Андрія. Базиль Косачевич помер в 1861 р. в Яворі Верхній, залишивши вдову Марію і брата Петра, який мав синів: Павла і Яцентія.

Станіслав, народ. 1749 р. (метр. в Кропивнику), син Яна і Барбари Коберської, внук Теодора, праправнук Григорія, залишив від Магдалени з Янківських: Тео­до­ра, народ. 1778 р. і Людвіга, народ. 1780 р. (метр. в Ластівці), записаних дворя­нами в штатах Галицьких в 1806 р. З них Теодор одружився в Болехові в 1806 р. з Елеонорою з Новаківських, помираючи в 1829 р. в Стажаві залишив: Кароліну, Джозефа, Ігнатія, Александра, Юліана і Людвіга.

XII. Яворські з приставкою Котарбович. Шчепан і Петро, брати, довели своє дворянське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р.

XIII. Яворські з приставкою Ліскович або Лискович. Теодор і Михайло, рідні брати, в земстві, а Андрій і його двоюрідний брат Ян, син Яна і Єфросинії Туста­нів­ської, внук Базиля і Маріанни Крушельницької, правнук Базиля і Катерини Кру­шельницької, праправнук Станіслава і Анастасії Голинської, а також Петро, син Шимона і Анни Чулевич-Крушельницької, внук Базиля і Катерини Кру­шель­ницької, записані дворянами в місті Львові в 1823 р. залишивши від Татьяни з Ортинських: Вавринця, Філіпа, Катерину Димідецьку, Магдалену Попельову і Анну, під опікою Габріеля Лісковича.

До цієї лінії належать: Аполонія Ясеницька, Маріанна Попельова, Стефан, Онуфрій, Ян в Тустановичах і Еліаш в Попелях, всі рідня. Останній помер в 1832 р., залишивши від Анастасії з Попелів, по другому чоловіку — Острашевичева- Явор­­ська, тільки сина Григорія.

Григорій, народ. 1735 р., син Стефана, народ. 1703 р., і Анастасії зі Ставни­ко­ви­чів-Крушельницьких, внук Григорія, прозваного Ланцук, і Фені Яцковичівни-Корчинської, Стефан, народ. 1760 р., син Михайла, народ. 1705 р. і Анас­та­сії Ставниковичівни-Крушельницької і Ян, народ. 1764 р., син Ста­ні­сла­ва, народ. 1711 р. і Пелагеї Коблівни-Голинської — всі разом внуки Андрія і Катерини Любеницької, до того ж правнуки Станіслава і Хелени Чукилівни-Кру­шель­ниць­кої (метр. всіх в Крушельниці), довели своє дворянське походження в штатах Галицьких в 1807 р.

XIV. Яворські з приставкою Мартич. Теодор Мартич з Явори підписав з землею Пшемиською елекцію (виборчий лист) короля Михайла. Лукаш, син Александра, і його дружина Феся, дочка Якима Скибановича-Матківського і Марухни Яворської, взяли шлюб в 1679 р. Михайло і Ян відступили, за дозволом королівським, лан в Либуховій брату Еліашу, товаришу панцерному і його дружині Анні з Дубиків-Яворських.

Ян, Єжи і Шчепан, сини Яцка і Пелагеї з Матківських, спадкоємців Мельничого. З них Ян, спадкоємець частини Мельничого, названий в 1755 р. підчашим, а в 1756 р. підстолим Заторським, одружився перший раз в 1748 р. в катедрі Пшемиській з Терезою Гриневецькою, другий раз в 1756 р. з Вишотравчанкою. Від першої дружини мав сина Яна, записаного дворянином в місті Пшемисль в 1782 р. і дочку Маріанну, яка вийшла за Андрія Шеліга-П’ят­ков­ського, померла в 1807 р., а від другої синів: Каєтана і Джозефа, записаних також в Пшемислі в 1782 р. і дочку Антоніну, по першому шлюбі Терлецька, по другому Височанська. П’ятковська уклала угоду з братом Яном в 1807 р., а Височанська продала а 1801 р. частину свою у Мельничому племінникам П’ятковським.

Джозеф помер в Мельничому в 1824 р., залишивши від Францішки Ільницької: Станіслава, Сюзанну, вийшла за Базиля Височанського, Маріанну, вийшла за Шимона Підгородецького, Миколая, Джозефа і другу Маріанну. Антоній, помер в 1831 р., від дружини Вікторії з Ільницьких, по другому чоловіку Білинська, мав сина Джозефа, а Миколай, народ. в 1804 р. (метр. в Турці) від Вікторії Лангеовни мав також сина Джозефа, записаного дворянином в штатах Галицьких в 1854 р.

Ян і Петро, сини Павла і Анастасії Попелівни, записались дворянами в місті Галич в 1782 р. Базиль, Теодор і Стефан, рідні брати; Казимир і Стефан, сини Джозефа і Терези Чайківської, внуки Яна і Маріанни Жолцінської, правнуки Теодора і Маріанни Ломницької; нарешті Михайло, Теодор і другий Михайло, разом з сином Стефаном, записані дворянами в місті і земстві пшемиськім також в 1782 р.

Від того Стефана пішли: Теодор, народ. 1777 р. і Ян, народ. 1785 р. (метр. в Тур­ці), записані дворянами в 1809 р. Теодор, помер в 1828 р. в Турці, був одружений перший раз з Євою з Яворських, другий з Магдаленою Левицькою, залишив від першої дружини: Катерину, вийшла за Джозефа Уніатського, Маріанну, вийшла за Войцеха Дуніна-Борковського і Миколая; від другої: Юстину, Анну і Теодозію.

Священик Теодор, Базиль, священик Григорій і другий Теодор, сини Алексія і Теодозії з Гвоздецьких, священик Миколай, греко-катол. парох в Лосинцю; Павло і Базиль, сини священика Стефана і Зофії з Ільницьких, Михайло, син Яна і Теодозії Ярошевичівни-Ільницької, внуки вищезгаданого Алексія, Теодор, син Петра і Пасі Кречковської, Григорій, син Яна і Анни з Ільницьких, внуки священика Лукаша і Теодозії з Матківських, правнуки згаданого Алексія і Гвоздецької, записані дворянами в земстві Пшемиськім в 1782 р.

Священик Теодор, парох в Турці, помер в 1812 р., залишивши: Анастасію, (вийшла за Шустейовича-Яворського), Стефана, Теодора і Миколая. А його брат Базиль залишив: Стефана, Димітра і Базиля. Базиль, брат священика Миколая, залишив від Маріанни Н Александра, який помер в 1828 р. в Лосинці і мав від Маріанни з Ільницьких: Терезу, Юстину, Яна, Михайла і Григорія. Михайло, син Яна, залишив від Анастасії з Ярошевичів-Ільницьких: Петра, народ. в 1785 р. (метр. в Лосинці), одруженого з Марією Церцевичівною-Ільницькою, і який своїх синів, Яна народ. в 1818 р. і Якоба, народ. в 1825 р. (їх метр. в Ільнику) записав дворянами в штатах Галицьких в 1835 р.

До них належать: Онуфрій, помер в Лосинці в 1834 р., мав потомство від Маріанни Ільницької: Анна, Марія, Юстина, Тереза, Григорій, Михайло і Стефан. Станіслав, помер в Яворі в 1822 р., від Маріанни Хмілінської залишив: Еліаша, Михайла, Базиля, Миколая, Зофію і Маріанну, Джозеф, син Стефана, внук Базиля, помер в Лосинці в 1841 р., від Ільницької залишив: Зофію, Михайла, Єву і Яна.

XV. Яворські з приставкою Мірийович. Стефан, Ян і Михайло Мірийовичі- Яворські, сини Андрія, уклали угоду в 1773 р.

Петро, Михайло, Антоній і Якоб, сини Стефана і Зофії Слотилівни-Білинської, внуки Андрія, довели своє дворянське походження в штатах Галицьких в 1795 р.

XVI. Яворські з приставкою Острасевич або Острашевич. Ян, син Алек­сан­дра і Маріанни Кречківської, внук Димітра і Анни Грабовської, Ян і Теодор, сини Григорія і Марціани Скринецької, Ян, син Павла і Катерини Смеречанської, Ян, Петро і другий Ян, сини Теодора і Катерини Телесницької, внуки Яцка і Анни Товарницької, всі семеро правнуки Базиля і Анни Стрельбицької, записані дворя­на­ми в місті Пшемисль в 1782 р.

Теодор, Григорій, син Яцка і Анни Терлецької, внук Єжи, правнук Теодора, і Еліаш, син Яна і Маріанни Лісковацької, внук Григорія і Анни Білінської, правнук Григорія, або правнуки Яна; Михайло, Яцек, Каєтан і другий Михайло, сини Еліаша і Анни Вислоцької, внуки Стефана і Анни Попелівни, правнуки Григорія і Терези Турецької; Павло і Ян, сини Миколая і Катерини Терлецької, Миколай і Ян, сини Яна і Маріанни Катинської; Ян, який в 1793 р. втратив дворянство, син Григорія і Катерини Лещинської, Стефан і Тадеуш, сини Петра і Аполонії Крашевської і Ян, син Яна, всі разом внуки Димітра і Катерини Грабовської; нарешті Панталеон, який мав від другої дружини, Н. Тустановської, синів: Александра і Михайла; Лукаш і Миколай, сини Михайла, внуки Теодора, записані в дворяни в земстві Пшемиськім в 1782 р.

З них Тадеуш залишив від Анни з Яворських: Яна-Михайла, народ. в 1776 р. (метр. в Дублянах), а Миколай, син Михайла, від Анни з Медведських мав: 1) Михайла, син якого Андрій від Марії з Дучимінських залишив: Леонтія, Микиту і Григорія; 2) Андрія, мав від Марії Терлецької Семена; 3) Александра, мав від Марії з Павликівських Яна і Семена; 4) Миколая, мав від Марії Шиманської: Лукаша і Петра, записаних дворянами в 1849 р., а також Ігнатія і Джозефа; 5) Ігнатія, народ, 1799 р. (метр. в Зарваниці), мав від Анисі Білинської Якоба, народ. в 1829 р. в Соповій, записаний в 1848 р., Вавринця і Константина; 6) Яна, народ. в 1783 р. (метр. в Зарваниці), одруженого з Барбарою Слотилівною-Білинською, від неї мав: Ян, народ. 1809 р. і залишив від Чайківської Михайла; Лукаш, народ. в 1818 р. і залишив від Чайківської Яна; Авксентій, народ. в 1821 р.; Теодор, народ. 1824 р. і Андрій, народ. в 1830 р. (їх метр. в Зарваниці і Чайковичах), всі п’ятеро записані дворянами в 1848 р.

В штатах Галицьких записались дворянами також: Ян, син Яна і Маріанни Коблянської, внук Андрія і Катерини Уруської, в 1791 р.; Петро, одружений з Анною Попелівною, з синами: Яном і Григорієм, і Габріель, сини Яцка і Хелени Витвицької, внуки Петра і Маріанни Попелівни, в 1810 р.; Єжи (Григорій) і Ми­хай­ло, сини Александра і Зофії з Білінських, онуки Теодора і Катерини Попе­лівни, записані в дворяни в 1789 р. в місті Теребовля. Цей Михайло, народ. 1756 р. (метр. в Зарваниці), залишив від Єфросинії з Крушельницьких: Маріанну Білінську, Александру, по першому шлюбі Антонова-Луцька, по другому Кречковська, Магдалену, вийшла за Каєтана Бегановського і Андрія, народ. в 1779 р. (метр. в Ладичині), одруженого з Анастасією (Анною) Смеречанською від якої мав: Стефана, народ. в 1806 р., радник суду апеляційного в Кракові, неодружений помер в 1881 р. і Ян, народ. в 1814 р., обоє записані в 1839 р. Останній залишив від Емілії з Павловських: Іоанну, померла молодою, Маріанну, Клавдію, Сабіну, Емілію Кісилевську, Гонорату Лотецьку, Андрія, одруженого з Витвицькою, Михайла, служив в австрійському війську, Арнольда і Стефана.

До них належать: Ян, помер в Росохах в 1814 р., Стефан, Маріанна Янова-Рудавська і Антоній, діти Яна і Маріанни Терлецької, яка померла в 1814 р. По Яну від Констанції Нанівської залишились: Джозеф, Михайло, Томаш і Маріанна, а по Антонію від Анни Терлецької Петронела і Катерина. Ян, помер в 1812 р. в Терлі, і мав від Маріанни Терлецької синів: Михайла і Яна. Інший Ян, помер в Росохах в 1817 р. і мав від Петронелли з Жеготів синів, Єжи і Онуфрія. Каєтан, брат Яцентія, помер в Попелях в 1843 р. і мав від Маріанни з Дитрихів: Димітра, Томаша, Анну, Маріанну Матеушову-Топільницьку і Яна. Єжи, син Михайла, брат Іоахіма, помер в Попелях в 1830 р., по ньому від Юліанни Лозинської залишились: син Теодор і дочка Маріанна.

XVII. Яворські з приставкою Перкевич або Пиркевич. Ян Перкевич-Явор­ський, від Анни Довжанської мав дочок: Маріанну, вийшла за Григорія Голдича, по-іншому Леневич-Яворський; Теодозію, вийшла за Базиля Татомира, а також синів: Теодора і Александра. По Александру від дружини Турянської був син Антоній, а по Теодору від Анастасії з Доброї-Брилинської були сини: Андрій Реформат, Якоб, канонік катедральний Пшемиський, парох в Старій Солі і Але­к­сандр, писар міський Соноцький з 1731 р. після Мнішка, і мечник Соноцький з 1732 р. після Стадніцького, помер він в 1753 р. Після смерті цих братів не залишилось нащадків і розпочались процеси про спадок в судах: земському Володимирському, земському і міському Соноцькому і Пшемиському, з них виходить що: Антоній Пиркевич, син Александра, від Агнешки Попелівни, мав синів Джозефа, Александра і Мацея, а також дочку Аполонію (всі згадуються в 1778 р.) Ян, син Михайла і Барбари з Бальовичів, підстолий Закрочимський, взяв шлюб з Анною з Братківських. Станіслав, Стефан і Александ, брати Яна, під­сто­лого Закрочимського і спадкоємця Наклі в 1754 р., який помер бездітним. Стані­слав, одружений з Хеленою з Клодницьких, в 1747 р. подав позов на тестя за 1500 флоринів посагу. Стефан уступив в 1759 р. за королівською ухвалою війтівство в Грязьовій своїй братовій Хелені з Клодницьких, Тереза Янова-Терлецька, дочка Михайла і Барбари з Бальовичів в 1767 р., Ян і Маріанна Александрова-Ступницька, діти її брата Станіслава в 1778 р., а також спадкоємці її сестри, Анни Базильової-Нанівської, в 1780 р., всі вони продали свої частки в Наклі, які дістались їм від брата Терези Яна, підстолого Закрочинського.

Ян, син Станіслава і Хелени Клодницької, внук Михайла і Барбари Яворської, правнук Теодора і Галі Висовської, праправнук Григорія, записаний дворянином в Пшемислі в 1782 р., залишив по собі від Маріанни з Ломжицьких, яка померла в 1803 р.: Фабіана, Томаша, Гонорату і Теодора, вийшла за Шимона Солтикевича.

Константин, син Яна і Єви Попелівни, Томаш і Єжи, сини Стефана і Маріанни Комарницької, внуки Яна і Анни Гошовської, довели своє дворянське похо­джен­ня в земстві Пшемиськім в 1782 р.

Стефан, народ, в 1791 р. (мет р. в Турці), син Єжи і Єфросинії Шустейо­вичівни-Яворської, записаний в 1809 р., а Онуфрій, Михайло і Базиль, сини Петра і Єви Ігнасевичівни-Яворської, внуки Константина і Анни Н. в штахах Галиць­ких.

XVIII. Яворські з приставкою Петрашевич або Петрасевич. Павло, син Але­ксандра, спадкоємця в 1722 р. частки в Новошицях, залишив від Катерини з Кульчицьких дітей, згадуваних в 1776 р.: Магдалену, вийшла за Чарнецького, Катерину, вийшла за Якоба Голембовського, Миколая, дочка якого, Анна, вийшла за Александра Кропивницького, Александра, який мав синів: Яна, Константина, Базиля і Михайла. Стефан, син Константина і Александри з Чайківських, записа­ний в місті Пшемисль в 1782 р., залишив від Катерини з Павлівських: Теодора, Андрія і Шимона. Останній помер в Новошицях в 1823 р., був одружений в 1809 р. в Прусах з Зофією Пруською і залишив Димітра і Стефана, народ. в 1812 р. і записаний в дворяни в штатах Галицьких в 1834 р. Андрій, помер в Новошицях в 1839 р. і мав потомство: Даніель, Анна Янова-Бандрівська, Катерина, Аполонія і Михайло. Базиль і Євдоксія з Монастирських мали сина Яцека, одружився з Хеленою з Гординських і мав сина, Яна, народ. в 1790 р. (метр. в Прусах) і запи­саний в дворяни в 1813 р. Михайло і Катерина з Друдзів-Селецьких залишили: Даніеля, який довів своє дворянське походження в Пшемислі в 1782 р., Антонія, Яна, Базиля і Самуеля.

До них належав Михайло, двоюрідний брат Базиля, помер в Прусах в 1824 р., по ньому від Барбари з Коберських залишились: Юліанна, Марціанна, Катерина, Агнешка і Теодор.

Ян, Базиль і Миколай, спадкоємці часток в Турці, сини Михайла і Терези Двірницької і Антоній, спадкоємець частки в Мельничому, син Андрія і Зофії Ільницької, разом внуки Єжи і Маріанни з Височанських, довели своє дворянське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р.

По Яну залишився син Михайло, помер в 1801 р., який від Францішки з Вишотравків, по другому шлюбі Августиновій-Комарницькій, мав сина Петра, народ. 1800 р. (метр. в Турці), записаний в штатах Галицьких в 1841 р. По Антонію був Ян, одружений з Маріанною з Вишотравків, його син Якоб втратив дворянство в 1849 р. Синами цього Якоба були: Михайло, помер в 1872 р. і мав від Маріанни з Турянських, по другому шлюбу Кречковської: Катерину, Анну і Джозефу; і Антоній, дочка якого, Маріанна, жила в Мельничім в 1872 р.

XIX. Яворські з приставкою Пішкович або Піскевич. Василь Пішкович, спів­спад­коємець Явори в 1589 р. Базиль, син Лукаша і Єви Білінської, внук Михайла і Теодозії-Анни Татомир, продав в 1773 р. свої права на спадок по Перкевичах-Яворських.

Стефан, власник частки Турки і Явори, син Яна і Татьяни з Шустейовичів-Яворських, дочки Тимотеуша і Хелени з Терлецьких, і внучки Халька Шусте­йо­вича і Анни з Смольницьких, внук Григорія і Дороти Перкевичівни-Яворської, по першому шлюбі Александрова-Бандрівська, дочки Яна і Анни Петрашевичівни-Яворської, правнук Андрія і Татьяни з Ігнасевичів-Яворських, дочки Васька, залишив від Анни з Бачини-Вовчанської: Григорія з Нанзиазену, Александра, Базиля і Андрія, записаних в земстві Пшемиськім в 1782 р.

З них Григорій після розділу краю з палестранта міського став писарем, в 1776 р. помічником судді, далі був суддею земським Пшемиським, потім головою того ж суду, нарешті, став радником Галицького трибуналу апеляційного, успадкував частки в Турці, скупив в 1778-1789 р. війтівство в Вовчім, Глинці, Майдані Верхньому і Венцковиці від Вансовича, Рудниках, Полянчиках, Журавині і інші, одружуючись в 1776 р. з Озанною з Корабйовських, померла в 1816 р., порахував дальних своїх предків, вказав що є правнуком Григорія і Маріанни зі Жробків-Яворських (а не Дороти Пиркевичівни-Яворської, як було вказано вище) в п’ятому коліні — Александра, в шостому — Базиля, в сьомому — Теодора, у восьмому — Михайла, прозваного Піший, в дев’ятому — Янця, в десятому — Ванька або Ваньчи, пер­шо­го власника Турки. Помер він в 1794 р. залишивши: Теклю, вийшла за По­ня­товського, Вікторія, який мав від Кароліни з Цеша­нов­ських, по другому шлюбі Цибульська: Фелікса, одруженого 1837 р. з Гертрудою з Двірницьких, дочка Антонія і Кароліни Н. (метр. В катедрі Пшемисля), Ян, Кипріян, Соломія Гротківська, Текля, по першому шлюбі Гротківська, по другому — Михайлова-Йорданова, 1830 р., і Вікторія Стралківська; Фелікса, неодруженого синдика магістрату міста Снятина, помер в 1828 р., і Яна, урядовця Шараньчук. В цього Яна були діти: Теофіла, Соломія Стефанова, Фелікс і Антоній, австрійський стражник казни, неодружений, помер в 1836 р. в Бурштині.

Александр, страж (охоронець) міський Серадзький, став в 1777 р. регентом, пізніше комірником земським і асесором суду в Пшемислі, нарешті — урядовий таксатор майна, помер в 1789 р. в Мислятичах, одружився в 1783 р. в Пшемислі з Соломією з Богданів, померла в 1800 р., і залишив: Францішку, вийшла в 1803 р. за Фелікса Сверчинського, Хелену, померла замолодо і Аполонію.

Лукаш, син Яцка і Анастасії Яворської, внук Базиля і Маріанни Ястржемб­ської, і Яцек, його племінник, син Теодора і Фені Церпіковни; Єжи (Григорій), син Стефана і Анни Яворської, внук Александра і Теодозії Матківської; Базиль, син Александра і Фені Н. і Базиль, син Яна і Катерини Ільницької, обоє внуки Михайла і Анастасії Ільницької; Ян і Димітр, власники часток в Лосинцю, Турці і Яворі; нарешті Андрій, власник частки в Яворі, довели своє дворянське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р. Останній помер в Яворі в 1823 р. і залишив: Михайла, Андрія, Терезу, вийшла за Еліаша Юсиповича, Маріанну, вийшла за Яна Ігнасевича, Юліанну, вийшла за Яна Микитича-Яворського, Анну, вийшла за Базиля Ярошевича-Ільницького і другу Маріанну.

Базиль, Теодор, Стефан, Петро і Марцін, померлий неодруженим в 1821 р., сини Лукаша, померлого в Турці в 1804 р., і Єви з Білінських, внуки Михайла і Анни (Анастасії) Татомир, записані дворянами також в земстві Пшемиськім в 1782 р. Базиль, помер в 1802 р. в Турці, залишив від першої дружини, Анни з Шу­сте­йовичів-Яворських, дочки Стефана і Анни з Горобкевичів-Яворських, померла в 1789 р., Аполонію, виховувалась своїм дядьком, Єжи Шустейовичем-Явор­ським., і померла в 1813 р., а від другої Маріанни з Шустейовичів-Явор­ських: Катерину, Яна, служив в австрійському війську і Еліаша, записаного в дворяни разом з двоюрідними братами Яном і Яном (див. далі) в штатах Галицьких в 1809 р.

Теодор від Анни з Шустейовичів-Яворських. мав згаданого вище Яна, помер раніше батька, а Петро, помер в 1831 р. і залишив від Анастасії Мартичівни-Яворської: Маріанну Занкович-Ільницьку, Зофію Мартичову-Яворську, Юстину Димітрову-Мартич-Яворську, Миколая і Яна, другого згаданого вище і який мав від Марії Занкович-Ільницької синів: Константина, народ. в 1818 р. і Якоба, народ. в 1821 р., довели своє дворянське походження в 1846 р.

Станіслав, син Яна і Маріанни Гординської, Ян і Петро, сини Єжи (Григорія) і Маріанни Братківни-Гординської, всі разом внуки Яна і Татьяни Білинської, правнуки Михайла і Марії Тушинської, довели своє дворянське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р. Александр, син Станіслава від Анни з Луцьких, народ. в 1797 р. (метр. в Гординці), залишив від Анни з Кропивницьких, яка померла в 1834 р.: Маріанну Селецьку, Розалію Монастирську, Теклю, померла в 1854 р. і Теодора, народ. в 1825 р. (метр. в Слупниці), записаного в 1834 р., і мав від Марії Турянської сина Антонія, помер в 1802 р. і залишив від Бандрівської сина і чотири дочки.

По Яну, померлому в 1829 р. в Слупниці, залишились: Зофія, Маріанна і Анна, які судились за заповіт від рідної тітки Анни, по першому шлюбі Горошкевичова, по другому — Черваковичова-Яворська, померла в 1812 р. А Петро, померлий в 1843 р. в Слупниці, залишив від Терези з Кропивницьких, померла в 1828 р.: Татьяну Яворську, Марію Матківську, по другому шлюбі Рудницька, Яна (запи­са­ного в дворяни в штатах Галицьких в 1838 р., проживав в Звіринці в Королівстві і мав дітей: 1) Вінцентій, мав дітей: Едварда і Марію; 2) Марія; 3) Хелена і
4) Сабіна; 5) Миколай, помер в 1823 р. і мав від Розалії з Гординських: дочку Терезу, вийшла в 1827 р. за Яна Качановича-Турянського; Теодора і Якоба, на якого в 1843 р. подали позов сестри і племінниця за спадок по батькові і дідові. Теодор, народ. в 1784 р. (метр. в Слупниці), радник суду кримінального, помер у Львові в 1830 р., залишив від Джозефіни з Яворських, спадкоємиці Ордова, померла того ж року, була дочкою Яна і Катерини з Кучинських (друга дружина) по другому шлюбі Ігнацевава-Вислоцька: Генріку Бенігну, вийшла за Маврисія Торосевича, Михайлину, померла в 1844 р., Альбіну, вийшла в 1850 р. за Александра Прагловського, і Аполінарія-Якоба, знаного політика, посла на сейми галицькі і до австрійської ради панства (держави), президента австро-угор­ської делегації, члена австрійського державного трибуналу, міністра Галичини, з 1891 р. австрійського тайного радника, кавалера найвищих австрійських орденів, почесного жителя міста Львова і інших, багаторічного і заслуженого голови Кола польського у Відні, пожиттєвого власника Скваряви. Від Отилії з Малиновських він мав синів: Казимира, спадкоємця Скваряви і Островчика, одружився з Марією з Хронщів, і Тадеуша, спадкоємця Тростянця.

По Якобу, брату радника Теодора, залишились: Анна, вийшла за Н. Явор­сь­кого, з яким мала Лукаша і Петронеллу; Марія, вийшла за Бандрівського; Теодор, помер молодим і не мав дітей і Ян, помер в 1901 р. Цей залишив від Юлії з Бандрівських: Юстину; Михайлину; Катерину; Миколая, радника апеляційного суду в Сараєво, був призначений президентом суду в Біхачі в 1903 р., але відмо­вив­ся від цієї посади; священика Джозефа, греко-кат. пароха в Лучинцях, одру­жив­ся з Наталією з Чапельських і мав дітей: Антоніну, Юлію, Анну, Зофію, Воло­ди­мира, Яна і нарешті Володимира, спадкоємця батькового майна в Слупниці.

XX.Яворські з приставкою Романович. Миколай Романович-Яворський про­дав у 1713 р. лан в Яворі.

Павло, Базиль і Єжи в 1732 р. в земстві Пшемиськім, а Андрій, син Базиля і Анни Косачевичівни-Яворської, внук Петра і Катерини з Кречковських, записані дворянами в штатах Галицьких у 1805 р.

До них належать: Маріанна Гошовська, Анна Ігнасевичева-Яворська, Стефан і Ян, всі рідня. Останній помер у 1819 р., залишивши від Анастасії з Попелів: Миколая, Петра і Базиля.

XXI. Яворські з приставкою Шустейович. Ян Шустейович-Яворський, син Федка, і Єва зі Скібановичів-Матківських були подружжям, видали розписку в 1663 р. в Пшемислі її батькам за посаг. Станіслав, син Яна і Регіни з Зубовичів-Яворських, підписався в 1761 р. на термін (в військо).

Андрій, син Яна і Анастасії Яворської, а також Стефан і Теодор, сини Яна і Регіни Яворської, всі внуки Михайла і Анни Попель, правнуки Мацея і Маріанни Попель, а також два Яна, записані дворянами в земстві Пшемиськім в 1782 р. Один з тих Янів залишив від Катерини Н. Нарциза-Мартина, записаного в 1825 р. в штатах Галицьких, який помер в 1847 р. в успадкованому Острові і по ньому залишилась тільки дочка Констанція Бродська.

Михайло, спадкоємець частки в Яблонові, син священика Теодора і Зофії Шум­лян­ської, Михайло з Волосянки, син Александра і Марії Свидницької, і Єжи, також з Волосянки, син Базиля і Єви Гешовної, внуки Андрія і Маріанни Косаче­вичівни-Яворської, правнуки Яна і Маріанни з Волосянських, довели своє дво­рян­ське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р.

Після Михайла йде священик Григорій, син якого Миколай записаний дворя­ни­ном в 1822 р. Єжи від Магдалени Юсиповичівни-Яворської залишив: 1) Базиля, помер в Бориславі в 1834 р. і мав від Катерини з Попелів: Димітра, Яна, Миколая і Єву; 2) Григорій, одружився з Пелагеєю Луцаківною і мав Яна і Теодора; 3) Ян, який мав від Анастасії з Котецьких: Миколая, Джозефа, Стефана і Якоба, всі записані в штатах Галицьких в 1834 р.

Крім того в цих штатах записані дворянами: Францішек, народ. 1747 р. (метр. в Добруському), син Яна і Юстини Н., внук Михайла і Анни Попель (див. вище) — в 1796 р.; Теодор і Стефан, сини Яцка і Єфросинії Ясеницької, внуки Теодора і Єфросинії Завадської, правнуки Яцка, праправнуки Базиля — в 1808 р.; а Михайло, Мацей і Стефан, сини Єжи і Анастасії Мартичівни-Яворської, внуки Стефана, правнуки Александра і Теодозії з Матківських в 1810 р.

Анна Монастирська і Ян, померли в Бориславі в 1813 р. і були родичами. Цей Ян мав від Анни з Топільницьких, померла в 1817 р.: Марію, вийшла за Еліаша Попеля, Базиля, Яна і Григорія. Ева Кречковська і Базиль, померли в Лосинці в 1814 р., були родиною і двоюрідними двох попередніх. Останній залишив від Єви з Ярошевичів-Ільницьких: Анну, вийшла за Андрія Церцевича, Терезу, вийшла за Базиля Ярошевича Ільницького і Яна, що помер в 1828 р., залишив від першої дружини, Маріанни з Гавловичів-Лоневських: Миколая і Якоба, а від другої, Маріанни Мартичівни-Яворської, дочки Александра і Євдоксії Н.: Матрону, Марію, Анну і Джозефа.

Катерина Ігнасевичова-Яворська, Ян, спадкоємець частки в Турці і Антоній, спадкоємець частки в Яворі — всі рідня. З них Ян, помер в 1817 р. і залишив від Теодозії Юсиповичівни-Яворської: Маріанну, вийшла за Яна Ільницького, Тере­зу, Михайла і Яна; а Антоній, помер в 1824 р. від Хелени з Косачевичів-Явор­сь­ких, залишив: Маріанну, вийшла за Еліаша Гошівського, Анастасію, вийшла за Миколая Попеля, Терезу, вийшла за Миколая Юсиповича, Анну, вийшла за Андрія Зубовича-Яворського, Євдоксію і Яна.

XXII. Яворські з приставкою Зубович часом Зубачевич. Клим, співспад­ко­є­мець Явори в 1589 р. Іван, Васько і Тимко Зубов’ята, сини Клима, поділились в 1600 р. частиною Турки і Явори. Станіслав свідчив в 1739 р.

Ян, Павло, Єжи, Михайло, Ян другий і Андрій довели своє дворянське походження в земстві Пшемиськім в 1782 р. Один з тих Янів помер в Яворі Нижній в 1791 р. залишивши від Єви з Яворських: Маріанну і Єжи.

Після Павла, від Анастасії Острашевичівни-Яворської, йде Григорій, який мав від Марії з Мартичів-Яворських сина Базиля, записаний дворянином в штатах Галицьких в 1830 р.

Єжи, від Анастасії з Зубовичів-Яворських, залишив Йосафата, народ. в 1782 р. (метр. в Яворі), по ньому від Марії Фединич-Ільницької залишився Ян, народ. 1805 р. і мав від Марії Ластовчак-Попель: Єжи, народ. 1843 р. і Павла, народ. 1853 р. (метр. в Яворі). Ян з Турова, Єжи з Лосинця і Яцек з Явори — брати рідні. Останній помер 1814 р., залишивши від Маріанни з Комарницьких: Маріанну і Андрія.

Яворські різні: Клеофас (Клевко) з Явора, отримав в 1340 р. маєтки Навра, Кантила, Малки і Хойно в Прусах західних, по праву хелмінському. Сечрам з Явори свідчив в 1401 р. перед свитою Великого Майстра. Петро Яворський отримав в 1688 р. королівський дозвіл на викуп староства новського з рук Бутлера. Ян підписав з воєводством Хелмінським вибрання Станіслава Аугуста.

Ян Яворський свідчив в Коле в 1434 р. Яроній, спадкоємець частки Явори, а Миколай Яворський — частки Волі Пчолиної, в Шадківськім, Андрій — частки Опойовиць, в Велунськім, в 1552 р.

Андрій Яворський в 1610—1634 роках, а Ян в 1681 р. жили в Хелмі. Чи не сюди належить Барбара Явшова, яка на вимогу землі львівської в 1651 р. виставляла одного коня?

Джозеф-Алоїз з писаря земського Саноцького став канцеляром Галицького консенсу, син Катерини з Щосновичів (може Щесновичів) і Ігнатія, і Антоній, син того ж Ігнатія і Анни з Кв’ятковських, внуки Андрія і Зофії з Кв’ятковських, записані дворянами в земстві Львівськім в 1782 р.

З них Джозеф помер в 1815 р. і залишив від Катерини з Яницьких: Анну, одружена в 1819 р. признала запис довічного життя з чоловіком, Станіславом Дуніним-Борковським, спадкоємцем частини Кружиків, померла в 1830 р.; священика Ігнатія у Львові; священика Людвіга в Козовій, вікаріїв, обоє помер­ли в 1826 р., і Антонія.

____________________________

Bonecki A.: Herbarz polski. Cz. I. Wiadomosci historyczno-genealogiczne o rodach schlacheckich. T. I-XVI. Warszawa 1899-1913.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.