Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

 1616р., квітня 18 (8), Топільниця                                                                     № 785

 

         Пан Григорій Туринський, син купця Федора Турянського і шляхетної Настасії Височанської, постановляє заснувати на своїх землях у с. Топільниці Перемиського повіту монастир, назавжди записуючи йому все рухоме й нерухоме майно, і віддає цей монастир у відання майбутнього настоятеля монастиря ієромонаха Антона.

         Мова укр.; 37,8 × 54 см. Ініціал «Я». Ініціал та заголовок вписані кіновар'ю.

         І «Григори (и) турẠ(н)скы(и) рукою моεю вла(с)ною пу(д)писуюсь на томъ привилε(ю)».     

         ІІІ «Privilegium fundationis monasterii Topolnicensis, anno 1616 unium conductus»  (XVIII). «In castro Premisliensi ferias extra in crastin    sanctae Margaretae virginis et martyris anno Domini 1752 ad personalem       religiosi in Christo patris Dionysii Bucowski conventus Topolnicensis ordinis s[ancti] Basilii Magni hegumeni privilegium intro contentum       castrense capitaneale Premisliense suscepit et induxit».(XVIII).

        

         Текст на пергаменті у багатьох місцях вицвів.

         Печатка відсутня.

         Регест: Св., стор. 119.

         Ф.129, оп.1, спр.398.

 

 

 

1676р., квітня 29, Краків                                                                                № 974

         Ян III підтверджує, не наводячи тексту, документ Станіслава Конєцпольського, виданий в Крешові 6 травня 1675р., про згоду Конєцпольського на приєднання церковних грунтів у с. Корениці Перемиської землі (і, особливо, чверті Пруханівського поля) до спадкових грунтів кореницького поповича Івана та його сина Василя. Король звільняє їх від усяких данин і повинностей, а також від постоїв, нічлігів, підвод та інших обов'язків

         Мова пол.; 14,6 x 39,3+ 3,9 см. Ініціал О.

         I «Jan krol».«Potwierdzenie prawa popowiczom korzenickim».«Malcher Gurowski secretarz jego krolewskiej mosci mp».« Praesentem erectionem libris dominicalibus, pagina 33 ad N 35 sub hodierno dato ingrossatum esse hisce testator. Datum Vientownica, die 25 Februarii 1799.Joannes de Matkowski jus.com. ju[…]» (XVIII).

         III «Privilegium praesens productum in commissione s[uae] r [egiae] m [aiestatis] et remissum ad generosum oeconomum generalem pro revisione fundi et approbationem[…] et iniustitiae visum fuerit […]16 Augusti 1676 […] s [uae] r [egiae] m [aiestatis] commissarius mp.» «Productum […] introconten […] porrectum,suspectum et inductum » (XVIII).  «Korzenica»  (XVIII).

        

         Печатка відсутня.

         Ф.201.оп.4в,спр.1458.

 

1782 р., жовтня 5, Перемишль                                                                 № 1115

 

         Цісарсько – королівський перемиський гродський уряд свідчить,що Андрій – син Антона Турянського і Анни з Розлуцьких, внук Івана Турянського і Олександри з Манастирських, правнук Степана  гербу Сас і Анни з Блажовських ; дядько і його племінники – рідні брати Іван, другий Іван, Олександр, Михайло, сини Михайла Турянського і Маріанни з Комарницьких , внуки Антона Турянського і Анни з Розлуцьких, правнуки Івана Турянського і Олександри з  Манастирських, праправнуки Степана Турянського  і Анни Блажовської на основі пред'явлених документів належать до шляхетського стану та є і були власниками маєтків сіл Тур'ї, Недільної і Лопушани Самбірського округу.

        

         Копія витягу з табулі з XVIII ст.

         Мова лат.; 51,8 x 66,2 см.

          Ф.575 оп.1, спр.223.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.