Яворський Володимир (1876- 1942), хемік – органік родом з с. Ропча на Чернігівщині, з 1934 д. чл. АН УРСР. По закінченні Київ. Ун-ту (1901) працював у ньому, 1921-25 у Київ. Політехн. Ін-ті, 1925-39 знов Київ. Ун-ті, а рівночасно в Ін-ті Хемії АН УРСР, від 1939 дир. Ін-ту Органічної Хемії АН УРСР. Я . досліджував синтези ненасичених сполук, гол. спиртів за допомогою галогенмагній- органічних сполук, а також різнорідні органічні азиди та їх перетворення в похідні гетероциклів (тріазолів, тетразолів і тріазенів).