Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

РУНІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ СИМВОЛІКИ ГЕРБУ SAS

Геральдика середньовіччя не виникла на порожньому місці. Вона увібрала в себе родові знаки, руни, тамги та інші символічні зображення матерії і духу, які протягом багатьох століть виробило людство. Тому зображення на середньовічних гербах не можна трактувати лише з позицій сьогоденного буття. Важливо, як його сприймали в момент творення. Це розповість наука на основі неспростовних наукових фактів. Безумовно, що розшифровку герба SAS слід шукати на теренах Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, Литви, Білорусі, України. Цікаво й пізнавально, як його сприймають інші народи та цивілізації. Про що говорить герб SASна Балканах, в Ізраїлі, Сирії, Єгипеті, арабському світі. Що може повідати наш герб науковцям з геральдики в Англії, Франції, Іспанії, Скандинавії, монахам в Тибеті, Індії, Китаї, Японії. Хоч герб це символічне віддзеркалення глибинної суті роду його власника, але водночас це і послання на зовні - тим, хто його бачить. Тому погляд з різних точок зору, з висоти духовних надбань різних цивілізацій і концептуальних каркасів може лише збагатити те, що безапеляційно не доведено наукою, не зафіксовано достеменно, не стало науковим фактом. Це може навести і підштовхнути до подальших відкриттів з минулого в історичній ретроспективі.

Поза сумнівом - герб SAS християнський. Ексклюзивне право на теологічне трактування мають право єпископи і митрополити, якими багатий наш рід. Рунічні знаки застосовуються виключно, як апарат прочитання — як букви алфавіту мови малюнків. Так, як арабські цифри в математиці, значки диференціювання або інтегрування в математичному аналізі. Це аксіома. Подібною аксіомою є виготовлення тіла щита з осики. Як і всяка мова, мова знаків і символів може натякати на національне коріння власника. Кожний народ віддає перевагу своїй зорі.

Не претендуючи на істину в останній інстанції, спробуємо поглянути на герб SAS через призму рун.

Стріла - центральний елемент гербу SAS. В давніх зображеннях гербу SAS прослідковується стилізоване зображення, яке складається з двох рунічних знаків. Це значно давніші символи, які широко вживались задовго до хрестових походів. В центрі щита знаходиться стріла, яка може трактуватись поєднанням двох рун, а саме, Т-руни і повернутої Z-руни. Тобто це з’єднувальна руна - сплав двох рун в цілісному гармонійному малюнку. Це центральна рунічна монограма у виді зв’язуючої руни, яка належить власнику особисто. В цьому розумінні стріла це надпис — графічне зображення слова.

Верхня частина стріли може розглядатись, як Т-руна ТІР, що символізує чоловічу силу. Ця руна характеризується сміливістю, рішучими діями, потужністю і натиском. Вона має форму списа — символу рішучості і наміру добитись успіху.

Разом з тим Т-руна є символом “Духовного воїна”, якому притаманні сила, честь, мужність. ТІР — сила прагнення до вищої мети, тобто руна моральної сили. Сила цього знаку надає відчуття напряму, мужність рухатись по вибраному шляху, переборюючи будь-які перешкоди. Водночас, це сила чоловічого початку природи, що направлена творчим руслом.

Другим аспектом цього знаку є жертовність, здатність відмовитись від свого особистого заради духовного розвитку.

В цілому верхня частина стріли відображає ТІР-руну успіху.

В нижній частині стріли можна розгледіти перевернену Z-руну, ОЛГІЗ, що уособлює послання. Це куряча лаба , тризуб, сокіл або гусак в польоті. Корчавий корінь. Символізує зв’язок між духовним і земним. Ця руна характеризується відношенням до поєднання і захисту. Поєднує життя і смерть, світ духу і матерії. Z-руна надає захист від гордині та духовного егоїзму. Це стержень, на який можна опиратись. Поле Z-руни захищає на всіх рівнях: фізичному, емоційному і духовному. Для воїна це з’єднуюча та прискорююча сила, яка здатна захищати ауру, зміцнювати рішучість в досягненні цілі.

В цілому нижня частина стріли відображає ОЛГІЗ-руну захисту.

Таким чином стріла може розглядатись, як гармонійне поєднання двох рун — Т-руни і Z-руни, яка її підсилює. Тому стріла служить особистим підписом власника, як складний елемент, утворений з більш простих рунічних знаків.

Півмісяць — місячна руна - “рука захисту”. Місяць в рунічних трактуваннях символізує нічні знання, видумки і самозахист. Вона відображає пам’ять, звички і речі, через які проходимо, коли відмовляємось рухатись вперед. В цьому сенсі антипод чоловічого початку. Це жіночий символ родючості, материнства й кохання, шлюбу і війни. Півмісяць символізує “місячні роги” - символічне зображення всього земного.

Шестикутна зірка — символ Духу, що зображається двома суміщеними рівносторонніми трикутниками з крапками над вершинами, які дивляться в протилежні сторони, і всевидющим оком посередині. Шестикутна зірка мовою символів своїх трикутників говорить, що вдосконалення Духу проходить на Землі. Це узагальнюючий, об’єднуючий символ всіх існуючих сил.

Дві шестикутні зірки вказують на закон симетрії. Двоєдину сутність домінанти моральних принципів у світській та духовній сферах.

Шестикутні зірки на ріжках півмісяця можна розглядати, як шлях самовдосконалення - від земного до духовного.

Не випадкове і положення півмісяця та стріли в загальному полі, та між собою. Півмісяць знаходиться в самій нижній частині щита. Стріла символічно ніби пов’язана з ним. Має сполучник символів. Посланця між земним і духовним. Об’єднувальний стержень. Корінь зв’язку від земного до духовного. Направлена прямо і вверх. А символ Духу підтверджує, узаконює цей порядок речей. Двічі. В матеріальній і духовній сферах суспільних відносин.

Очевидним є те, що герб SAS не є агресивним. Не несе агресії назовні. До будь-кого. Якби це було не так, то положення елементів, знаків герба було би іншим. Півмісяць гербу SAS, подібно до цього символу на гербах інших слов’янських народів Балкан, відображає візантійське походження. В різних варіантах зображення — серпа, кресала, ланцюга, елементів ланцюга, окремої половини ланки ланцюга тощо використовується, як символ захисту. Варто зауважити, що на англійських щитах лицарів Круглого столу від часів короля Артура 5-6 ст., а також більш пізніх, учасників Хрестових походів короля Річарда І Левове серце 12 ст., теж зустрічається символ стріла. Але в них стріла зображена і описана направленою в ціль. Стріла же гербу SAS направлена не в ціль, а в верх, тобто скоріше вказує напрям духовного розвитку, а ніж просто стріла в польоті до цілі, що символізує стремління до конкретних, матеріальних цілей.

Всі символи в полі щита об’єднуються в рунічний талісман. Рунічні символи формують родовий код зі знаків, що є емблемою внутрішнього духовного потенціалу, який має знайти своє вираження в зовнішньому світі за допомогою представників саме цього роду, для якого він був створений. Талісман, на відміну від амулету чи оберегу, не може успішно використовуватись іншими не кровно спорідненими родами, оскільки не виражає їх суть — духовну ауру і фізичну генну природу.

Отже на щиті гербу SAS зафіксована емблема роду. У вузькому розумінні це віддзеркалення двоєдиної родової суті — лицаря. Воїна, як захисника родини, землі, Батьківщини. Духовного воїна, як захисника моральних чеснот.

В широкому філософському сенсі в гербі SAS зашифрована формула успіху роду — прямувати від матеріального до духовного в усіх сферах з підтримкою і допомогою всіх сил - природних, людських, духовних.

В підсумку, яким би не було трактування символіки гербу, з глибини семи століть ясно прослідковується одне. Для представника роду SAS в ньому накреслено два життєвих шляхи. В залежності від особистих якостей, це шлях захисника - воїна, або шлях захисника — моральних, суспільних, духовних цінностей. І саме ці родові шляхи відображені, як фатум роду, що скріплено, осв’ячено, визначено формулою успіху. Можливо це і є наш Хрест - найбільший скарб роду SAS.

 

Височанський Володимир, син Мірона

з Вижнього Висоцька, Галичина,

wysoczanski_v@ukr.net

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.