Спадкові матеріали

Ukrainian English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

     Метафізики стверджують, що стріла зображена на гербі Sas має сакральний зміст. Спробуємо поглянути на стрілу з позицій філософії, теології щоб розібратись, що ж все таки означає стріла в основному полі гербу. Це ключове питання геральдики, на яке поки що не дали чіткої і ясної відповіді. Звернемо увагу на той факт, що всі польські історики та геральдики, починаючи від Стрепи, Окольського, Папроцького, Несецького і других, які описують герб Сас, не дають на нього чіткої і ясної відповіді, не дають точного наукового або теологічного визначення і розшифровки цього центрального елементу герба. Вони лише висловлюють припущення, застосовуючи відповідну фразу, щось на кшалт такого: “Може означати когось, хто без вагання взяв участь у битві без огляду на те, якою буде її фінал, а також вміння бути напоготові, швидкість. “ Більш детальний і прискіпливий погляд на стрілу гербу Sas розкриває дещо інші, більш глибинні світоглядні значення, не заперечуючи при цьому і їхні та інші припущення, які носять в цьому випадку лише окремі часткові випадки більш значних метафізичних явищ і процесів.

         Цілком очевидно, що зображення стріли на гербі Sas це не просто зображення певного виду зброї, або елементу зброї, як, наприклад, на  значно пізніших татарських гербах — лука, або колчана зі стрілами, козацьких гербах з зображенням шабель, або зовсім молодих російських з контурами гармат. Стріла на  гербі Sas зовсім не утилітарний предмет — як пов’язка, стремено, шпора, чобіт та інші на польських, або німецьких цехових гербах, хоча дуже спрощено не зовсім грамотним, мало освідченим та не посвяченим людом (тим більше на полі бою) саме так і сприймаються (див. Психогеометрія гербу Drag-Sas ), бо вони не знають і не здогадуються щодо справжнього значення цього символу, його філософської глибинної суті.

         Отже, ми вияснили, що стріла це основний, центральний символ на гербі Sas. Це, свого роду, особистий підпис власника герба (див. Руни і герб САС ). Півмісяць і дві зірки на його ріжках лише підкреслюють значення основного геральдичного знаку, роблять герб гармонійним, зваженим, збалансованим. Це особливо помітно, якщо порівняти основний герб з його відмінами, яких понад 140, але які більш чи менш мають вади в сенсі гармонії та балансу. Це значним чином є наслідком того, що їх власники не співставляли мову символів і малюнку з мовою образів, слів і значень, що безумовно вплинуло на гармонію (а точніше порушення тієї самої гармонії) їх власних похідних варіантів від основного герба Sas.

         Як відомо, витоки власне самого гербу Sas треба шукати в Саксонії не пізніше VIII-IX століть, тобто в часи Карла Великого. З того, що на ньому немає звірів, як прийнято було у язичників, випливає, що це суто християнський герб (див. Мій лицарський герб Драг-Сас). З історії, мови, культури, етнічної приналежності його власників слідує, що він належав слов’янам — православним християнам, які були тісно пов’язані з Константинополем звідки і прийшло до них християнство. Саме християнство визначальним чином впливало на створення герба, тому на ньому знайшли своє місце прадавні сакральні символи, які застосовували і християни, а саме зірки і півмісяць. Отже, якщо звернути увагу, що вони (сакральні символи) присутні на гербі Sas, то логічно випливає, що і основний символ гербу — стріла носить не утилітарний, а сакральний зміст, що створює в поєднані гармонійну композицію, яка вирізняється лаконічністю та довершеністю. Сучасникам в XXI столітті легко порівняти герб зі теперішніми винаходами та досягненнями психологів - смайликами, щоб побачити життєрадісний і добродушний характер власників гербу Sas. Але такий веселий і радісний герб має і другу, протилежну, сторону, яка по психо-геометричному впливу виглядає дуже гострою і грізною для ворогів (див. Психогеометрія гербу Drag-Sas ). Це як блискучий меч, чи сяюча булава — виглядають ніби невинними іграшками, але в руках лицаря, воїна —  це потужна зброя, що пробиває шоломи. Так само і символіка  гербу Sas має фізичну і метафізичну сторони. Таким чином можна прийти до висновку, що стріла на гербі Sas має ще потаємний, прихований зміст.

         З філософського та теологічного погляду стріла Sas не простий символ, а в компанії півмісяця і двох зірок це сакральний символ, який називається “стріла часу”. Що це значить, якщо перевести з мови символів на мову слів. Стріла часу на гербі Sas розшифровується лаконічно і просто: “Все має початок і кінець”. В цьому сенсі цей напис на гербі лицаря Sas співвідноситься з надписом на знаменитому персні царя Соломона — “Все пройде. І це пройде”. Значення, зрозуміло, різні. Це символ з ряду давніх сакральних, наприклад, пізніших суто християнських: Спис Долі, Святий Грааль тощо.

В метафізиці стріла часу визначає напрям руху і роль, завдання воїна і духовного воїна в тому числі в цьому процесі. Тобто це знак кожного конкретного лицаря і цілого роду, який вказує і приписує призначення в суспільстві. Вона є не описом світу або ще чогось, не є констатацією факту, а саме, як казав класик діалектичного матеріалізму — керівництвом до дій. Причому на віки. У фізиці, тобто в повсякденному практичному житті, а не в теології та філософії духу, стріла часу означає закон зростання ентропії, тобто показує розвиток всього живого і неживого на Землі від порядку до хаосу, від створення і народження до руйнування і смерті. А звідси випливає і мета лицаря в цьому світі. Як записано в кодексі лицаря: “Служу Вітчизні. Відповідаю Богу”.

         З позицій філософії стріла, як філософська категорія, означає не що інше, як роль особистості в історії. Стріла це не анархія і не стихія. Це не художній образ Івана Богуна з фільму Єжи Гоффмана “Вогнем і мечем”. Якщо відійти від художнього поетичного порівняння і використати науковий аналіз, то стріла це не хоробрість і відвага до нерозсудливості (“Може означати когось, хто без вагання взяв участь у битві без огляду на те, якою буде її фінал... “), а скоріше навпаки — хоробрість, відвага і відповідальність, гаряче серце і холодна голова. Це скоріше усвідомлення свого обов’язку, незважаючи яким буде фінал битви. Лицарського обов’язку перед сім’єю, родиною, Родіною (громадою). В цьому сенсі герб Sas скоріше перегукується з військовим гербом на якому красується напис: (рус) “Должен значит можешь”. Стріла часу на гербі Sas, як філософська категорія говорить не що інше, як про роль особистості в історії. Це знали, усвідомлювали або принаймні підсвідомо застосовували наші предки гербу Сас. Далі це покажемо на яскравому прикладі застосування стріли в геральдиці. Для ілюстрації сказаного наведемо таку історичну паралель, що грунтується на конкретних історичних фактах. Після спільної перемоги в Грюнвальдській битві двоюрідні брати Ягайло і Вітовт заходилися створювати, будувати кожний свою державу, відповідно Польщу і Велике князівство Литовське. Історія і слов’яно-литовські літописи докладно розповідають про цей період державотворення, про короля і князя, про життя і дії кожного з братів. Але літописці, розповідаючи про життя і діяння правителів, змушені перервати свої записи розповідями про якогось там православного графа, що розмовляв староукраїнською мовою, Vancza Valachus, який своїми військово-цивільними діями мало не всю Україну приєднав до Польщі. Князь Вітовт був змушений з військом спішно залишити Литву і прийти в Україну, щоб Велике князівство Литовське залишилось великим з територією від моря до моря. Така ось роль особистості графа Vancza Valachus в історії Польщі, Литви, України - впрорядковувати життя, зміцнювати владу, будувати державу. Те, що Драго-Саси робили в Саксонії, Угорщині, Трансільванії, Мармароші, Валахії, Молдові. І якби князь Вітовт не втрутився, то Литва залишилась би з Білоруссю, але без України. Ну, якщо і не всієї України, то Поділля і Брацлавщини певно. З того часу, і це доконаний історичний факт, Західна Україна і частина Поділля опинились в Польщі, а не у Великому князівстві Литовському.

Стосовно стріли, як родового символу лицаря, то саме стріла, а не якийсь інший сакральний символ гербу Sas,  перейшла в лапу лева на гербі села Вижнє Висоцьке в родовому гнізді Wysoczański, після 1772 року, тобто за Австро-Угорщини.

Стріла на родовому гербі лицаря Sas нагадує і зобов’язує його не стріляти навмання, не діяти безрозсудно, а на війні і в мирному житті, під час штилю, життєвих бур, війн і великих перемін завжди підходити розсудливо в сенсі правдивих християнських цінностей і за будь яких обставин вміти розрізняти цілі, розрізняти порядок і хаос, світло і темряву, добро і зло, правду і брехню. Чим власне і вирізнялись лицарі гербу Sas (див. Духи роду Drag-Sas). Залишається ще раз пригадати запитання іспанського поета з Гранади Грасії Лорке: ”Ви знаєте, як плаче стріла, у якої нема цілі?”  І відповісти. Всі високі цілі лицарів роду Sas начертані на гербі.

Таким чином, стріла часу, як власний символ, як підпис лицаря на гербі Sas визначає його родове призначення: роль і завдання в суспільстві - організовувати і впорядковувати повсякденне і духовне життя. Як тут не згадати наведену раніше просту і зрозумілу філософію невідомого монаха з Окша: (рус) «Как это может быть, чтобы я оставил у себя в саду хаос, не вмешивался совсем, и вдруг увидел, что кукуруза сама по себе рядами всходит у меня на огороде? Во веки веков она не взойдет, если не вмешается личность, которая наведет порядок!» Порядок подразумевает наличие личности. Он невозможен сам по себе.». Цим і визначається фатум лицаря і роду гербу Sas. Без лицаря нічого не освятиться. Стріла це свого роду компас для лицаря, вказівник напряму у фізичному і метафізичному світі, у мирському та духовному житті. Так, як магнітна стрілка вказувала варягам у відкритому всім вітрам, холодному і темному Північному морі дорогу до рідного дому у фіорди Швеції та Норвегії, так само стріла вказує шлях лицарю Sas до високої мети, бо шлях в людському морі, який описав в епічній поемі Гомер, не менш складний та небезпечний. Одним словом, якщо перевести формулювання Несецького на сучасний лад (рус): “Знает Север, знает Юг — Драго-Сас хороший друг.” Ще добавив би — надійний.

         Отже, з наукової точки зору, на гербі Sas маємо завершений ряд сакральних символів — стріла, зірка, півмісяць, зірка, стріла, що в ансамблі разом створюють ніби замкнене коло, чим і визначають гармонію гербу. В свою чергу сакральні символи, що розміщенні на гербі підтверджують зв’язок герба і власника герба з християнством, з Константинополем, тобто вказують на теологічну, філософську сторону гербу Sas. Те що на інших знаменитих гербах написано на стрічках, словами на девізах, в прадавньому гербі Sas записано мовою символів. Може це служить також для збереження роду, бо де ті відомі і потужні роди, де ті лицарі, які писали на щитах, що діють ніби то від імені та за дорученням Всевишнього — «Нам радить Бог».

         Таким чином можна зробити висновок, що з філософської, теологічної сторони стріла на гербі Sas має сакральний зміст — є нічим іншим, як “стрілою часу”. Залишається лише по доброму позаздрити мудрості та освіченості творців символіки гербу Sas, які задовго до винаходу годинника, до створення циферблату і приладів зі стрілками розмістили цей сакральний символ на своєму гербі, як правдивий вказівник, як керівництво в земному і духовному житті.

Wolodymyr de Vancza-Weryha-Wysoczański-Dmyrykowicz, Galicia Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Атрибутика роду Драго-Сас

© 2015 - 2018 Vysochanskiy-SAS | Всі права захищені

Joomla template created with Artisteer.